In de media

Zowel in print (magazines, tijdschriften en brochures) als op internet of andere media laat de NVB met enige regelmaat van zich horen. Onderstaand een selectie van de uitingen van de NVB.

FHI, federatie van de technologiebrancheDe toekomstbestendige bakkerij; daar zien wij brood in

nbt magazine april 2024Amarant Bakkers vanaf nu koninklijk

nbt magazine april 2024Monitor NVB: Minder verspilling van brood en banket

Bakkerswereld maart 2024 –Brood speelt een belangrijke rol in de eiwittransitie

VMT februari 2024Directeur NVB: ‘Brood speelt belangrijke rol in eiwittransitie’

Bakkerswereld februari 2024 – Hoe kun je het suikergehalte reduceren?

Podcast Bakkerswereld/VMT – ‘Bakkerijsector moet korter op de bal zitten na grondstoffen- en energiecrisis’

nbt magazine oktober 2023 – Bakkerij Pater kiest voor Heuft en everbake

Artikel Telegraaf augustus 2023 – broodkrattendiefstal

Tijdschrift Waar&Wet augustus 2023 – Meer transparantie door wetgeving 

Forum opinieblad VNO-NCW juni 2023 – Johan Pater “over het volle stroomnetwerk”

Bakkerswereld April 2023 – Intervieuw Johan Pater “Iedereen heeft recht op lekker brood”

Levensmiddelenkrant Maart 2023Eiwittransitie geeft brood nieuwe kansen

Distrifood Januari 2023 – Prijzen van boodschappen blijven de lucht in gaan

NBT magazine september 2022Bakkers betalen hoofdprijs voor graan en energie. Gastcolumn Wim Kannegieter

Distrifood oktober 2022Leiderschap vereist van supermarktbonzen

Distrifood oktober 2022Industriële bakkerijen hekelen overheid om slechte regeling energiekosten. Wim Kannegieter over waarom industriële bakkerijen de noodklok luiden.

Inshights februari 2022 – Specifieke vakopleidingen vergroten toestroom jongeren. Artikel over de toekomst van het bakkersvak. 

VNONCW- Forum februari 2022 – Dit gebeurt als 1 op de 5 werknemers in quarantaine is. Artikel over de keuzes bij Het Bankethuis in Est om goed met de quarantaine regels om te gaan.   

Bakkerswereld november 2021 – Wat moet brood gaan kosten? Artikel over stijgende grondstof en energieprijzen. Met commentaar Wim Kannegieter

Bakkers in Bedrijf november 2021 – Interview met Johan Pater over Duurzaamheid in de bakkerijsector in de bakkerijsector en hoe dat bij Amarant Bakkers wordt ingevuld en ingevoerd. 

FoodAgribusiness november 2021 – Interview met Wim Kannegieter over de NVB en diverse actuele thema’s waar de brancheorganisatie zich in 2021 hard voor maakt. Energietransitie, Arbeidsmarkt en Imago van Brood komen ruim aan bod. 

Bakkerswereld juli/augustus 2021 – Bakkracht; gerichte aandacht voor opleiden en ontwikkelen – Interview met Carla Zwierstra over het toekomstbeeld van de bakkerij en Stichting Bakkracht.

Bakkerswereld juli/augustus 2021 – Bakkerij Fuite investeert in medewerkers – Interview met Klaas Fuite over het reduceren van verspilling door de medewerker en sociale innovatie centraal te zetten.

ING Sectorinzichten – Blog over ontwikkeling in de Bakkerij. Interview met Klaas Fuite over geschiedenis en doelstelling van Bakkerij Fuite. Centraal staan korte ketens en duurzaamheid als license to operate. 

Bakkerswereld april 2021 –We willen de beste bakkerij van Europa zijn – Interview met Peter van den Berg over de investeringen die Pandriks in 2020 heeft gedaan en de ambities van deze industriële bakkerij.

Bakkerswereld juli/augustus 2020 –2020 07 Begrijp jij mij wel?– Interview met Klaas Fuite van NVB lid Bakkerij Fuite uit Apeldoorn over laaggeletterdheid in de Bakkerijbranche

Bakkerswereld juni 2020 – Bakkerijbranche verliest meer dan 100 miljoen euro omzet in 2020 door corona – Interview met Wim Kannegieter en Marie-Hélène van NBOV over de impact van corona.

Bakkers in Bedrijf juni 2020 =2020 06 Bakkers in Bedrijf 125 jaar Borgesius – Interview met Jan, Frits, Ton en Janet Borgesius over het 125 jarig bestaan van het gelijknamige bakkerijconcern.

Bakkers in Bedrijf september 2019 – Nu al investeren in Energiebesparing – Interview met Wim Kannegieter over de kansen en mogelijkheden m.b.t. energiebesparing en de energietransitie.

Bakkerswereld januari 2019 – Zelf het speelveld beïnvloeden Interview met Wim Kannegieter over de ontwikkeling van de NVB als vereniging en de herijkte Missie en Visie van de brancheorganisatie voor Industriële Bakkerijen in Nederland.

Bakkerswereld december 2018 – Bakkerij gebruikt fors minder zout – Interview met Edith van Peij over de uitkomsten van de 10e Zoutmonitoring van de NVB en de uitkomsten daarvan. De Nederlandse bakkerijsector scoort in 2018 fors onder de wettelijke zoutnorm zoals die voor brood is opgenomen in het Warenwetbesluit Meel en Brood.

Bakkerswereld oktober 2018 – 60 jarig jubileum bij Bakkerij PaterInterview met Jan Braas naar aanleiding van zijn 60 jarig jubileum bij Bakkerij Pater in Averhorn. Braas werkt inmiddels voor de 4e generatie Pater bakkers.

Bakkerswereld juni 2018 – Maagaandeel niet-brood is onze grootste concurrentInterview met Jan en Frits Borgesius van Goedhart en Borgesius over de ontwikkelingen bij deze bakkerij en de doelstellingen van het bedrijf naar de toekomst.

Bakkerswereld juni 2018 – Wij denken niet in kwartalen maar in generatiesInterview met Klaas Fuite over de stappen in duurzaamheid die door Bakkerij Fuite zijn en worden gemaakt. Hierin wordt met name naar de lange termijn gekeken.

NBT magazine juni 2018 – Verbeterd werkklimaat bij BACU UdenArtikel over de verdere verbetering van het werkklimaat bij BACU Uden door de plaatsing van een adiabatisch koelsysteem. Hierdoor wordt het klimaat in de bakkerij beter beheerst en blijft de temperatuur, ook bij hoge temperaturen buiten, keurig op niveau. Daardoor blijft het prettig werken bij BACU.

Distrifood mei 2018 – Van bakkersfamilie naar een familie van bakkersArtikel over de overgang van BorgesiusBakkersland naar Goedhart Bakkerijen en Borgesius Bakkerijen.

Bakkerswereld april 2018 – Vervolggesprekken Sectorhuis BakkerijbrancheArtikel van de hoofdredactrice van Bakkerswereld Marijke Buijs over de stand van zaken m.b.t. het sectorhuis.

Bakkerswereld maart 2018 – Kappen met stofhappen – interview met Mark Roovers van BorgesiusBakkersland in het kader van maatregelen die vanuit de sector verplicht zijn om de kans op meelstofallergie te minimaliseren. BorgesiusBakkersland heeft hierin stappen gezet.

Bakkerswereld februari 2018- 500ste deelnemer Vitaliteitsregeling Bakkersbedrijf – Interview met dhr Voorhout. Hij is de 500ste deelnemer aan de Vitailiteitsregeling in het Bakkersbedrijf. In de CAO van het bakkersbedrijf was de eerste brancheCAO waarin deze regeling werd afgesproken tussen werknemers en werkgevers. De regeling is ontstaan in 2016 en kan zondermeer succesvol worden genoemd.

Distrifood, Data voorspellen vraag naar brood, januari 2018 – Interview met Hein Boersma, ICT manager BorgesiusBakkersland over de pilot bij een Nederlandse supermarktketen over het automatisch bestellen van brood op basis van bigdata. Brood Bestellen op basis van data.

Bedrijfsgoed, vakblad voor bedrijfshuisvesting, november 2017 –Interview met Jos den Otter (NBOV), Ton Baas (VBZ) en Wim Kannegieter (NVB) over de gezamenlijke actie om alle bakkerijlocaties in Nederland aan een Asbest Quick-scan deel te laten nemen. En om zo te komen tot een totaal inventarisatie van de bakkerijlocaties. Asbest de bakkerijen uit.

NederlandVoedselland.nl, juli 2017 – Interview met David de Bruijn en Nynke Leonards over de inspanningen van de broodsector in relatie tot zoutreductie en de openstaande actiepunten hieromtrent naar de toekomst toe. Minder zout in brood.

Bakkers in bedrijf, februari 2017 –Interview met Wim Kannegieter, directeur NVB, over de standpuntnotities die de NVB heeft geformuleerd over diverse zaken. En transparantie als speerpunt van het NVB beleid. Transparantie; speerpunt van beleid.

Bakkerswereld, januari 2017 – Intervieuw met Mark Roovers, veiligheidsdeskundige van Bakkersland, over het Meelstofbeleid bij Bakkersland. Bakkersland ziet meelstofbeheersing als noodzaak.

Financieel Dagblad, augustus 2016 – Twee Groningse broers binden de strijd aan met slecht brood. Interview met Jan Borgesius over de Nederlandse broodmarkt na de overname van Bakkersland door Borgesius.

Bakkers in bedrijf, juli 2016 Onze standaard verder uitrollen. Interview met Jan Borgesius over de kansen die de overname van Bakkersland voor Borgesius met zich meebrengt.

Bakkerswereld, juli 2016 – Bakkerijkolos belooft beter brood – Interview met diverse mensen uit de broodbranche en enkele direct belanghebbenden over de overname van Bakkersland door Borgesius.

Dagblad van het Noorden, juni 2016 De broodbakker van een half mljard – Interview met directeur Jan Borgesius van de gelijknamige broodbakkerij.

Bakkerswereld, juni 2016 Industrie staat voor een serieuze uitdaging. Analyse van de industriële broodmarkt in Nederland en noodzaak tot innovaties gedreven door de consument.

Bakkerswereld, juni 2016 – Borgesius neemt Bakkersland toch over. Nieuwe grote speler op de broodmarkt Borgesius-Bakkersland.

Bakkers in Bedrijf, Februari 2015 – Interview Wim Kannegieter over de toekomst van de bakkerij “De macht ligt bij de consument“.

Bakkerswereld, December 2015 – Opening nieuwe bakkerij supermarktfirma Hoogvliet in Bleiswijk

Impressie van de feestelijke opening van de nieuwe industriële bakkerij van de supermarktfirma Hoogvliet.

Bakkers in Bedrijf, April 2015 Verantwoording product bij grondstoffenleverancier.

Interview met Klaas Fuite, directeur van NVB lid Bakkerij Fuite, over de kwaliteit van brood en de verantwoordelijkheid hierin van de grondstoffenleverancier.

Bakkerswereld, April 2015 – Camera’s volgen bakproces continu.

Bij NVB lid Pater in Averhorn worden camera’s ingezet om de kwaliteit van het bakproces continu te monitoren. Hierdoor wordt de voedselveiligheid en de kwaliteit van het bakproces constant bewaakt.

NBT Magazine, Maart 2015 – Borgesius realiseert i.s.m. Capway een hoge capaciteit kleinbroodlijn.

NVB lid Borgesius heeft in haar vestiging in Arnhem (Bakker Veenhuis) een hoge capaciteit kleinbroodlijn gerealiseerd. Doelstelling is om het kleinbrood nog verser in de winkels van de retailer te krijgen.

Bakkerswereld, November 2014 – Duurzame bedrijven presteren beter.

NVB lid Bakkerij Van der Zee uit het Friese Garyp heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Stap voor stap wordt het bedrijf energiezuinig gemaakt. De familiebakkerij van Oege en Atze van der Zee won er vorige maand de Tour de l’Energie 2014 mee.

Bakkerswereld, September 2014 – Brood is te veel een stille kracht.

Een verslag van de afscheidsreceptie van Albert Schipper als NVB voorzitter en het seminar Brood en Gezondheid dat ter gelegenheid van dat afscheid door de NVB aan Albert Schipper werd aangeboden.

Bakkerswereld, September 2014 – Ik heb dit werk niet gedaan om herinnerd te worden.

Een interview met Albert Schipper naar aanleiding van zijn terugtreden als voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij. Een functie die hij 25 jaar heeft vervuld.

Bakkers in Bedrijf, Mei 2014 – Asbestverhaal was oud nieuws voor ons.

Een interview met Leon van Daalen, Manager Productie bij Bakkersland Waalwijk, over de industriële broodproductie in één van de vestigingen van Bakkersland.

Bakkers in Bedrijf, December 2013Groen Loont; Bakkerij Verbeek Brummen.
Een interview met de mensen van de biologische bakker en NVB-lid Bakkerij Verbeek uit Brummen.

EVMI, September 2013Retourbroodbijeenkomst Food Valley.
Is het mogelijk een convenant te sluiten om de enorme stroom brood die vooral industriële bakkerijen retour krijgen van de supermarkten te verminderen?

Bakkerswereld, Juli 2013Retourbrood in de herkansing.
Is het mogelijk een convenant te sluiten om de enorme stroom brood die vooral industriële bakkerijen retour krijgen van de supermarkten te verminderen?

Consudel, Juni 2013: Interview met NVB directeur Wim Kannegieter – De NVB kiest voor de as van het brood.
Gezondheid en brood zijn voor een branchevereniging van industriële broodbakkers geloofwaardiger voor het voetlicht te brengen

Columns Bakkerswereld Wim Kannegieter