Standpunten

De standpuntnotities beschrijven beknopt de mening van de NVB over relevante onderwerpen binnen onze werkgebieden. Dit zijn standpunten over de beleidsonderwerpen: voedsel en voedselveiligheid, productformulering, duurzaamheid en energietransitie. In de standpuntnotities beschrijft de NVB het besluitvormingsproces zodanig dat de belangen van de industriële bakkerijen optimaal worden behartigd.