Standpunten

NVB vindt het van belang om specifieke Nederlandse broodsoorten eenduidig te definiëren, voor optimale transparantie richting de consument. Waarbij de bakkerijleden van NVB diezelfde consument binnen de criteria lekker en voedzaam brood kunnen bieden. Voor het creëren van eenduidigheid binnen de bakkerijsector is NVB voorstander van vastlegging van aanduidingen en criteria inzake meel en brood, in het Warenwetbesluit Meel en brood, dit om de kans op miscommunicatie kleiner te maken.