Visie en Missie

De Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij is een werkgeversorganisatie die de belangen van de bakkerijbranche in het algemeen behartigt en van de middelgrote en grote brood en banket bakkerij-ondernemingen in Nederland in het bijzonder. Dat gaat met name over de onderwerpen op het gebied van arbeid/arbeidsomstandigheden, voedsel/voedselveiligheid en duurzaamheid (zowel product- als procestechnische duurzaamheid).

De NVB vertegenwoordigt de groep van industriële bakkerijbedrijven die in de bedrijfstak over het jaar 2023 een volumeaandeel van 88,0% en een waarde-aandeel van 84,2 % in de inhome broodmarkt van Nederland had. De totale consumenten omzetwaarde van van de broodmarkt (inhome en out of home samen) ligt rond de 3,1 miljard euro (2023). Een stijging van 13,1% t.o.v. 2022. Dit komt vooral door de hogere grondstofprijzen, de stijgende lonen en de hogere brandstofprijzen in 2022 en 2023 die doorberekend werden in de prijzen. De volumestijging van brood bedroeg in 2024 slechts 0,3% (bron: GfK/Foodbase).

Voor wat betreft het banket en gebak geldt dat in 2023 qua volume 85,6% van het gebak en 91,9% van het banket in de industriële bakkerijen wordt geproduceerd. Voor banket is dat een stijging van 5,7% t.o.v. 2022. Gebak gaf in 2023 een stijging van 8,7% volume aandeel te zien in de industriële bakkerijen. 

In totaal heeft rond de 94% van het omzetvolume van de Industriële Bakkerijbranche in Nederland zich verenigd in de NVB. Dit komt uit op 77 productielocaties en 44 leden. Ruim 13% van de productie van de NVB leden wordt naar het buitenland geëxporteerd (vooral naar Duitsland, België, Scandinavië, Groot-Britannië en Italië). Dit aandeel stijgt langzaam maar zeker. Bijna 14% van de productie van de NVB bestaat inmiddels uit banket. De totale productiewaarde van de leden van de NVB bedroeg in 2022 2 miljard euro.

Om de belangen van alle leden zo goed mogelijk te behartigen heeft de Algemene Ledenvergadering NVB haar Visie en Misie geformuleerd.

De missie van de NVB is als volgt:

Brood en banket is sinds mensenheugenis een essentieel bestanddeel van een gezond en lekker voedingspatroon, een primaire levensbehoefte. Iedereen zou op elk gewenst moment moeten kunnen genieten van lekkere, verse en gezonde bakkersproducten. Daartoe bundelen wij de krachten van onze aangesloten bakkerijen.

Vanuit die missie is de volgende visie van de NVB geformuleerd:

Wij willen dat de consument een positief beeld van brood en banket heeft en die producten beleeft als een onmisbaar onderdeel van een gezond en lekker voedingspatroon. We proberen dit beeld te versterken door consumenten, maatschappelijke organisaties en overheden op een eerlijke, transparante en effectieve manier te informeren over de meerwaarde van brood en banket.

We dragen bij aan de kennis van en over brood en banket door onderzoek te stimuleren en een platform te bieden voor kennisuitwisseling tussen onze aangesloten bakkerijen, onderzoeksinstellingen, collega-brancheorganisaties en andere maatschappelijke organisaties.

Werknemers zijn de ruggengraat van onze bakkerijen. Daarom willen we de aantrekkingskracht van onze branche op de arbeidsmarkt vergroten. We werken mee aan een competitieve collectieve arbeidsovereenkomst voor de bakkerijbranche en stimuleren goede arbeidsomstandigheden in onze aangesloten bakkerijen. Daarnaast nemen en ondersteunen we initiatieven om een opleidingsstructuur in onze branche te realiseren waarbinnen onze werknemers zich kunnen ontwikkelen en de continuïteit van onze branche is geborgd.

Mede door supranationale klimaatafspraken staat onze branche de komende decennia voor grote technologische uitdagingen. Wij willen de bij ons aangesloten bakkerijen ondersteunen in hun duurzame ontwikkeling door de samenwerking met kennisinstituten, uitwisseling van kennis en ervaringen en een professionele vertegenwoordiging in maatschappelijke discussies.

Als u vragen heeft over de Visie en Missie van de NVB kunt u deze natuurlijk stellen via het contactformulier. Als u dat formulier invult, wordt er op korte termijn met u contact opgenomen.