Visie en Missie

De Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij is een werkgeversorganisatie die de belangen van de middelgrote en grote industriële (brood) bakkerij-ondernemingen in Nederland behartigt.

De NVB vertegenwoordigt de groep van industriële bakkerijbedrijven die in de bedrijfstak over het jaar 2019 een volumeaandeel van 85,1% en een waardeaandeel van 80,3 % in de inhome broodmarkt van Nederland (78% inhome 22% out of home) hadden. De totale consumentenomzetwaarde van van de broodmarkt (inhome en out of home samen) ligt rond de 2,169 miljard euro (2017). Een stijging van 1,7% t.o.v. 2016. (bron: GfK/NBC).

In totaal heeft rond de 94% van het omzetvolume van de Industriële Bakkerijbranche in Nederland zich verenigd in de NVB. Dit komt uit op 72 productielocaties en 40 leden. Om deze belangen zo goed mogelijk te behartigen heeft de Algemene Ledenvergadering NVB haar Visie en Misie geformuleerd.

De missie van de NVB is als volgt:

Brood is sinds mensenheugenis een essentieel bestanddeel van een gezond voedingspatroon, een primaire levensbehoefte. Iedereen zou op elk gewenst moment moeten kunnen genieten van lekkere, verse en gezonde bakkersproducten. Daartoe bundelen wij de krachten van onze aangesloten bakkerijen.

Vanuit die missie is de volgende visie van de NVB geformuleerd:

Wij willen dat de consument een positief beeld van brood heeft en brood beleeft als een onmisbaar onderdeel van een gezond voedingspatroon. We proberen dit beeld te versterken door consumenten, maatschappelijke organisaties en overheden op een eerlijke, transparante en effectieve manier te informeren over de meerwaarde van brood.

We dragen bij aan de kennis van en over brood door onderzoek te stimuleren en een platform te bieden voor kennisuitwisseling tussen onze aangesloten bakkerijen, onderzoeksinstellingen, collega-brancheorganisaties en andere maatschappelijke organisaties.

Werknemers zijn de ruggengraat van onze bakkerijen. Daarom willen we de aantrekkingskracht van onze branche op de arbeidsmarkt vergroten. We werken mee aan competitieve collectieve arbeidsovereenkomsten en stimuleren goede arbeidsomstandigheden in onze aangesloten bakkerijen. Daarnaast nemen en ondersteunen we initiatieven om een opleidingsstructuur in onze branche te realiseren waarbinnen onze werknemers zich kunnen ontwikkelen en de continuïteit van onze branche is geborgd.

Mede door supranationale klimaatafspraken staat onze branche de komende decennia voor grote technologische uitdagingen. Wij willen de bij ons aangesloten bakkerijen ondersteunen in hun duurzame ontwikkeling door de samenwerking met kennisinstituten, uitwisseling van kennis en ervaringen en een professionele vertegenwoordiging in maatschappelijke discussies.

Als u vragen heeft over de Visie en Missie van de NVB kunt u deze natuurlijk stellen via het contactformulier. Als u dat formulier invult, wordt er op korte termijn met u contact opgenomen.