Belangenbehartiging

De Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij (NVB) is een in 1976 opgerichte werkgeversorganisatie die tot doel heeft het behartigen van de belangen van de middelgrote en grote industriële bakkerij-ondernemingen in Nederland.

De belangrijkste werkvelden van de belangenbehartiging zijn “Arbeid en Recht” en “Voedsel en Voedselveiligheid”. Om dat goed te kunnen bewerkstelligen hebben de medewerkers en vertegenwoordigers van de NVB zitting in een groot aantal overlegorganen en instellingen. Zowel op het politieke als maatschappelijke en economische gebied.

De kernboodschap van de NVB is in in het voorjaar van 2018 herijkt en door de Algemene Ledenvergadering van de NVB geaccordeerd in november van dat jaar. Vervolgens is de kernboodschap opnieuw vastgelegd in de Missie en Visie NVB die elders op deze website is te vinden.

Meer informatie over de belangenbehartiging op de verschillende deelgebieden is te vinden op de pagina Werkgebieden.