Product en Proces

De NVB is voor haar leden ook actief op het vlak van product en proces. Zo participeert de NVB ook in Riskplaza en Specsplaza. Verder participeert de NVB ook in de diverse werkgroepen van de FNLI en neemt zij deel aan de besprekingen rond het Warenwetbesluit Meel en Brood. In het laatste dossier is de NVB voorstander van het formuleren van normen voor allerlei broodsoorten. Meer inhoudelijke informatie hierover treft u op de pagina Standpunten NVB.

Daarnaast staat duurzaamheid binnen het productieproces hoog op het lijstje van de NVB en haar leden. We streven naar een verminderde CO2-uitstoot van 49% in 2030 door productieprocessen te optimaliseren. Ook is de NVB stakeholder van de Stichting Samen tegen Voedselverspilling om zo ook bij te dragen aan het reduceren van broodverspilling bij consumenten.  

Nieuws