ODE, SDE++ en level playing field bedrijfsleven

Opslag Duurzame Energie en Subsidie Duurzame Energie

De opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE) is een maatregel van de overheid om ervoor te zorgen dat bedrijven zo zuinig mogelijk met energie omgaan. En om de productie van duurzame energie te bekostigen. De ODE heffing op gas en energie is in 2013 reeds ingesteld en geldt voor zowel grijs gas en grijze energie als de groene varianten. Daarmee geeft deze systematiek geen impuls aan de transitie naar groene energiebronnen en dus lagere CO2 uitstoot.

Om projecten en innovaties m.b.t. duurzame energie te bekostigen, is de regeling Subsidie Duurzame Energie (SDE++) in het leven geroepen. Deze regeling is echter slechts toegankelijk voor een bepaald aantal geselecteerde bedrijven/branches. De industriële bakkerijen zijn hiervan uitgesloten.

Vrijstellingen en veranderingen verdeling

Daarnaast geldt dat binnen het bedrijfsleven een aantal sectoren vrijgesteld is van de ODE toeslag op het productieproces. Dat betreft sectoren die werkzaam zijn in de chemische reductie, of werken met elektrolytische of metallurgische procedés. Toevallig zijn dat soort bedrijven juist extreem energie intensieve bedrijven. En de sectoren die als eerste voor SDE++ in aanmerking komen. Dus voor deze sectoren geldt: zij hoeven niet te betalen, maar hebben wel de mogelijkheid om te ontvangen.

Vanaf 2020 wordt een hogere bijdrage aan bedrijven gevraagd voor de ODE ten opzichte van particuliere huishoudens. Waar voorheen een verdeling 50%-50% gold, ligt de bijdrage van het bedrijfsleven vanaf 2020 op 67%. Daardoor is de ODE toeslag voor bedrijven en branches, die deze opslag moeten betalen, vanaf dat jaar aanmerkelijk verhoogd. Op dit moment trekt deze lijn van stijgende kosten voor industriële bakkerijen zich tot 2030 verder door. Geen prettig vooruitzicht.

Gevolgen van niet gelijk level playing field

Voor industriële bakkerijen betekent dit dat de huidige situatie m.b.t. ODE en SDE++, naast de sterk stijgende energieprijzen, een steeds grotere negatieve invloed heeft op de exploitatie en de winstgevendheid.

Een gemiddelde industriële bakkerij (2.800.000 KwH elektriciteit en 915.000 m3 gas per jaar) betaalt door deze veranderingen vanaf 2020 1% meer ODE op gas en 93% meer ODE op elektriciteit. Hierdoor is er ook geen stimulans om te werken aan de elektrificatie van het productieproces in de bakkerij. In euro’s gaat deze bakkerij in 2021 € 87.000 aan ODE betalen.

Daarmee neemt de winstgevendheid van deze bakkerij aanmerkelijk af. Gemeten naar halfjaarcijfers over 2021 komt de huidige ODE toeslag neer op negatief effect van 36% op het resultaat onder aan de streep. Door de geplande verdere verhoging van de ODE toeslag in de komende jaren gaat dit systeem een steeds knellender effect geven op de exploitatie van industriële bakkerijen.

Daarnaast heeft deze bakkerij geen mogelijkheid om via SDE++ subsidies aan innovatieve projecten te werken. Dit omdat een individuele industriële bakkerij niet voldoende impact zou hebben op de CO2 reductie. Maar voor de 72 locaties van industriële bakkerijen die lid zijn van de Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij (NVB) geldt dat natuurlijk niet. Gezamenlijk hebben zij wel degelijk de mogelijkheid om een substantiële bijdrage te leveren aan de CO2 reductie. Die bijdrage zouden zij graag willen leveren als er ook toegang tot de SDE++ zou komen.  

Standpunten

Daarom stelt de Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij zich op de volgende standpunten:

  1. Laat alle industriële sectoren in gelijke mate meebetalen aan de ODE.
  2. Maak de SDE++ regeling toegankelijk voor innovaties in alle industriële sectoren.
  3. Schaf de ODE af voor groen gas en groene elektriciteit.

Op die manier wordt een gelijk level playing field gerealiseerd voor het gehele bedrijfsleven en wordt het gebruik van groene energiebronnen gestimuleerd.

Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij
De NVB is een in 1979 opgerichte werkgeversorganisatie die de belangen van de middelgrote en grote industriële bakkerij-ondernemingen in Nederland behartigt. Meer informatie over de NVB vindt u op de webpagina Missie en Visie van deze website.