Leden nieuws

Publicatieborden en CAO

In de CAO worden veel zaken geregeld. Ook m.b.t. communicatie over bijeenkomsten van vakorganisaties is geregeld dat werkgevers hier gelegenheid voor geven als kaderleden of vakbondsbestuurders hier toestemming voor vragen

Lees verder »

Kennissessie Pensioenen

Op 9 maart vond de tweede HRM kennissessie plaats van dit jaar. Onder leiding van Ellen Engberts van het BPF Bakkersbedrijf is door een grote groep HRM managers (die bijna

Lees verder »
Leden nieuws

FNLI Flitsen

Hieronder vindt u de FNLI Flitsen van de afgelopen periode. Indien u vragen heeft naar aanleiding van de FNLI berichtgeving, kunt u contact met mij opnemen. Flits 7 Statiegeld op

Lees verder »
Algemeen

Subsidie praktijkleren

In het pakket dat 18 februari bekend is geworden in het kader van de gevolgen van Corona zat extra geld verscholen voor de tegemoetkoming die bedrijven krijgen in het kader

Lees verder »