Leden nieuws

Leden nieuws

Kort verslag bestuursvergadering NVB juni 2019

In de laatste bestuursvergadering voor de zomerperiode heeft het bestuur van de NVB een principebesluit genomen over de opstart van een aanvraag voor een EU aanvraag t.b.v. een nieuwe imagocampagne over de periode 2020-2023. Hierbij zal, om de kans van slagen groter te maken, ook gekeken worden naar een eventuele uitbreiding van de campagne naar een derde land naast Nederland en België (de twee deelnemers aan de huidige campagne).

Lees verder »
Leden nieuws

AIBI Congress Manchester – Marktinformatie en presentaties

Begin juni heeft het AIBI congres in Manchester plaatsgevonden als afsluiting van het tweejarige voorzitterschap van Groot-Brittannië van onze Europese koepelorganisatie. Tijdens het congres hebben een aantal sprekers hun licht doen schijnen over de ontwikkelingen in de broodmarkt op Europees en wereldniveau. De aanwezigen hebben veel inspiratie en kennis opgedaan door dit congres bij te wonen.

Lees verder »
Leden nieuws

FNLI Flitsen

Graag attenderen wij u op een aantal FNLI Flitsen. FNLI Nieuwsbrief 4 – voedselkeuzelogo, Fonds Verantwoord Ondernemen, maximum transvetzuren, verbod E171 Standpunt FNLI en stemming Eerste Kamer 14 mei Wet

Lees verder »
Leden nieuws

Interessante publicaties

VMT artikel – Zoutreductie wordt mogelijk makkerlijker door ‘nieuw zout’, 12 mei 2019. Naar aanleiding van een wetenschappelijke publicatie over onderzoek naar mixen van zouten. VMT artikel – NVWA beantwoordt

Lees verder »
Leden nieuws

Interessante publicaties

NVWA meldwijzer veilig voedsel en non-food producten. In de infographic is te zien hoe het melden van afwijkingen in voedsel en non-food producten moet gaan. En welke rol de NVWA

Lees verder »