Leden nieuws

Arbeid en Arbeidsomstandigheden

‘Overhevelen’ betaald ouderschapsverlof

Moet u meewerken aan het ‘overhevelen’ van betaald ouderschapsverlof? Werknemers met een (adoptie)kind of een inwonend stief- of pleegkind hebben per kind recht op 26 weken onbetaald ouderschapsverlof, op te nemen

Lees verder »
Algemeen

FNLI Flitsen Juni-II

Graag attenderen wij je in deze nieuwsbrief op een aantal FNLI Flitsen. De volgende FNLI Flitsen kun je op het ledengedeelte van de NVB website vinden: Flits 35 I Reminder

Lees verder »
Arbeid en Arbeidsomstandigheden

Onbetaald en betaald ouderschapsverlof

De wet kent verscheidene verlofvormen in verband met zwangerschap, geboorte en ouderschap. Een ervan is het ouderschapsverlof. Dat is nu nog onbetaald verlof, maar vanaf 2 augustus kunnen ouders voor

Lees verder »
Algemeen

FNLI Flitsen Juni 2022

Flits 32 I Update Oekraïne #13 afspraken over aanpassen GS1 data bij gewijzigde productsamenstelling en aanvullende toelichting op Belgische aanpak etikettering Flits 34 I Meld u aan voor het webinar

Lees verder »

Publicatieborden en CAO

In de CAO worden veel zaken geregeld. Ook m.b.t. communicatie over bijeenkomsten van vakorganisaties is geregeld dat werkgevers hier gelegenheid voor geven als kaderleden of vakbondsbestuurders hier toestemming voor vragen

Lees verder »