Leden nieuws

Leden nieuws

Pensioen en mogelijkheden tot eerder stoppen

Dit voorjaar heeft de NVB een workshop pensioenen georganiseerd voor HRM functionarissen. Deze workshop kende veel respons. Uiteindelijk werden er twee sessies gehouden. De interactie tussen de pensioenuitvoerder en de NVB vertegenwoordigers heeft veel kennis en informatie opgeleverd voor alle deelnemers aan de bijeenkomsten. Een aantal leden hebben sindsdien sessie in het eigen bedrijf laten verzorgen. Daardoor konden personeelsleden op een laagdrempelige en informele wijze worden geïnformeerd over de mogelijkheden binnen het bakkerspensioenfonds om eerder te stoppen met werken.

Lees verder »
Leden nieuws

Kort verslag bestuursvergadering oktober 2019

In de oktober bestuursvergadering is uitgebreid gesproken over de ontwikkelingen op het pensioenvlak binnen de bakkerijbranche. De ontwikkeling is niet positief. Dat geldt overigens niet alleen voor de bakkerijbranche maar ook voor heel veel andere pensioenfondsen. Zowel bedrijfstakfondsen als bedrijfspensioenfondsen.

Lees verder »
Leden nieuws

FNLI Flitsen

Graag attenderen wij u in deze nieuwsbrief op een aantal FNLI Flitsen. • FNLI-nieuwsbrief september • Flits 32 | FNLI-inbreng internetconsultatie ‘wet oneerlijke handelspraktijken’ • Flits 33 | Preventieakkoord besproken

Lees verder »
Leden nieuws

Overzicht subsidies en regelingen

In Nederland en in de bakkerijsector wordt op dit moment veel geïnvesteerd. Zowel in personeel als in de bakkerijen. Ook worden er op dit moment veel plannen gemaakt. Zowel voor

Lees verder »
Leden nieuws

FNLI Flitsen

Graag attenderen wij u in deze nieuwsbrief op een aantal FNLI Flitsen.              FNLI Nieuwsbrief juni – reclameregels – AgriFood conferentie – Voedselkeuzelogo – Project ‘Private Borging Voedselveiligheid’              Flits

Lees verder »
Leden nieuws

Vragenlijst (self-assessment) invullen IMVO beleid

Op donderdag 13 juni organiseerden NVB, FNLI en MVO Nederland, in het kader van het IMVO Convenant Voedingsmiddelen een werksessie gericht op IMVO-risicomanagement. Deelnemers zijn positief met betrekking tot de hulpmiddelen die werden geboden (stappenplan en self-assessment). Het vormt een goed startpunt, maar laat ook zien dat IMVO-risicomanagement omvangrijk is. De aanwezigen vertegenwoordigen ruim 80% van de industriële bakkerijsector. Een belangrijk onderwerp dus!

Lees verder »
Leden nieuws

Kort verslag bestuursvergadering NVB juni 2019

In de laatste bestuursvergadering voor de zomerperiode heeft het bestuur van de NVB een principebesluit genomen over de opstart van een aanvraag voor een EU aanvraag t.b.v. een nieuwe imagocampagne over de periode 2020-2023. Hierbij zal, om de kans van slagen groter te maken, ook gekeken worden naar een eventuele uitbreiding van de campagne naar een derde land naast Nederland en België (de twee deelnemers aan de huidige campagne).

Lees verder »
Leden nieuws

AIBI Congress Manchester – Marktinformatie en presentaties

Begin juni heeft het AIBI congres in Manchester plaatsgevonden als afsluiting van het tweejarige voorzitterschap van Groot-Brittannië van onze Europese koepelorganisatie. Tijdens het congres hebben een aantal sprekers hun licht doen schijnen over de ontwikkelingen in de broodmarkt op Europees en wereldniveau. De aanwezigen hebben veel inspiratie en kennis opgedaan door dit congres bij te wonen.

Lees verder »