Leden nieuws

Leden nieuws

Interessante publicaties

  • Overview about important food trends in Health and Wellness – samengesteld door AIBI, de Europese branchevereniging voor de industriële bakkerij
  • Cereal Science Events Calendar – February 2019
Lees verder »
Leden nieuws

Reclamecode voor Voedingsmiddelen aangepast

Per 1 februari 2019 is de aangepaste Reclamecode voor Voedingsmiddelen(RvV) in werking getreden. De kern van de wijziging is dat het voor producten die niet voldoen aan de voedingskundige criteria, niet meer is toegestaan om kinderidolen (licensed media characters) gericht op kinderen tot 13 jaar op verpakkingen en/of Point-of-sale materiaal te gebruiken. Licensed media characters gericht op kinderen tot 7 jaar mogen überhaupt niet meer worden toegepast.

Lees verder »
Leden nieuws

FNLI Flitsen

Graag attenderen wij u in deze nieuwsbrief op een aantal FNLI Flitsen. De volgende FNLI Flitsen kunt u op het ledengedeelte van de NVB website vinden:
• Richtlijn oneerlijke handelspraktijken biedt bescherming aan bedrijven tot 350 miljoen omzet | Flits 58
• Analyse akkoord Klimaatakkoord | Flits 3
• Reclamecode voor levensmiddelen aangepast | Flits 4

Lees verder »
Leden nieuws

Subsidiemogelijkheden voor CO2 reductie.

Eind december 2018 is het ontwerp voor het Klimaatakkoord aan de Regering aangeboden. Op basis van dat ontwerp gaan een aantal zaken in de loop van dit jaar in werking treden. Het eerste is een subsidieprogramma voor CO2 reductie in industriële omgeving.

Lees verder »
Leden nieuws

Analyse FNLI Klimaatakkoord

Op 21 december 2018 is het ontwerp van het Klimaatakkoord gepubliceerd. De FNLI heeft als één van de vele partijen input geleverd en meeonderhandeld. Bijgevoegd is een analyse van de belangrijkste hoofdstukken en zaken daaruit voor FNLI-leden. Vooral voor leden die meer dan 10kton CO2 per jaar uitstoten, is het van groot belang deze analyse te lezen. Valt u binnen deze groep, verzoeken we u uzelf kenbaar te maken aan de FNLI. Voor meer informatie en/of vragen kunt u contact opnemen met Coen de Haas en Wim Kannegieter.

Lees verder »
Leden nieuws

Quickscan AWVN sociale plannen

AWVN IS de werkgeversorganisatie van Nederland. NVB is hier ook bij aangesloten. Door de grote dekking van bedrijven heeft AWVN een groot aantal hulpmiddelen om de leden (en dus ook de NVB leden van dienst te zijn. Een daarvan is de quickscan sociale plannen.

Lees verder »
Leden nieuws

Belangrijkste afspraken loondoorbetaling bij ziekte op een rij

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid namens het kabinet met MKB-Nederland, VNO-NCW, LTO Nederland en het Verbond van Verzekeraars. De afspraken zijn op donderdag 20 december 2018 gepresenteerd. Een groot deel van de maatregelen wordt vastgelegd in wet- en regelgeving. Deze worden door minister Koolmees van SZW beschreven in een brief aan de Tweede Kamer. Ook zijn er twee convenanten gesloten.

Lees verder »
Leden nieuws

Jaarplan NVWA 2019: voedselveiligheid eerste prioriteit

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) besteedt in 2019 52% van de beschikbare toezichtscapaciteit aan het onderwerp voedselveiligheid. Dat staat in het jaarplan 2019 van de NVWA dat vandaag door de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en voor Medische Zorg en Sport (MZS) aan de Tweede Kamer is aangeboden.

Lees verder »