Twitter

De FNV is de weg kwijt. Deze kritiek komt niet van werkgevers maar van prominente linkse kopstukken.#cao #fnv... https://t.co/2RdWn30Pug

20 januari 2018

Workshop 'Handvaten voor betere arbeidsomstandigheden' https://t.co/j0d2T5c4dC

15 januari 2018

Met vakbonden werken aan draagvlak en vernieuwing cao's #bakkersbedrijf #bakkerij https://t.co/cL37pZxH4f

15 januari 2018

334
Volgers
volgen

 

Welkom bij NVB

De Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij (NVB) is een in 1979 opgerichte werkgeversorganisatie die de belangen van de middelgrote en grote industriële bakkerij-ondernemingen in Nederland behartigt. Tot de interne activiteiten behoren het verzorgen van service en voorlichting aan de leden. Dit kan zowel op individueel gebied, als leden vraagstukken voorleggen, als op collectief niveau plaatsvinden d.m.v. het toezenden van informatie over ontwikkelingen die van belang zijn voor de industriële bakkerij-ondernemingen.

Lees meer over de NVB

Laatste Nieuws

Sinds 1 juli 2017 zijn een aantal veranderingen doorgevoerd in de arbowet. Daardoor komt er meer aandacht voor preventie. In de nieuwe arbowet zijn ook minimumeisen opgenomen voor het basiscontract met de bedrijfsarts. Met deze aanpassingen ben u als werkgever beter toegerust om ziekte als gevolg van het werk te voorkomen.

12 januari 2018

Lees meer

Houdt u zich bezig met de arbeidsomstandigheden of ziekteverzuim in uw bedrijf? Heeft u te maken met RI&E’s, PAGO, de arbocatalogus of voert u de gesprekken met de bedrijfsarts? En bent u nieuwsgierig naar de instrumenten die hiervoor zijn ontwikkeld of hoe deze met elkaar samenhangen?

12 januari 2018

Lees meer