Twitter

Unicum in Drachten: winkels mogen altijd open. Een goed besluit van de gemeenteraad. De verantwoordelijkheid van op... https://t.co/PzaZtqE0ke

21 juni 2018

Consument is hoofdoorzaak van de verspilling van #brood. Tip: bewaar brood dat je niet direct opeet in de vriezer.... https://t.co/p9oDBDvfzV

12 juni 2018

Werknemers laten persoonlijk opleidingsbudget liggen - #bakker #bakkerij #opleiding https://t.co/sLrq12ejaD

04 juni 2018

336
Volgers
volgen

 

Welkom bij NVB

De Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij (NVB) is een in 1979 opgerichte werkgeversorganisatie die de belangen van de middelgrote en grote industriële (brood)bakkerij-ondernemingen in Nederland behartigt. Tot de interne activiteiten behoren het verzorgen van service en voorlichting aan de leden. Dit kan zowel op individueel gebied, als leden vraagstukken voorleggen, als op collectief niveau plaatsvinden d.m.v. het toezenden van informatie over ontwikkelingen die van belang zijn voor de industriële bakkerij-ondernemingen.

Lees meer over de NVB

Laatste Nieuws

De minister van LNV en de staatssecretaris van VWS hebben de Tweede Kamer geïnformeerd over het voedselbeleid van de komende jaren. In het voedselbeleid staat de beschikbaarheid van voldoende en verantwoord voedsel centraal. De aandacht gaat hierbij uit naar gezond en duurzaam voedsel, naar de beloning van de producent en de prijs van voedsel, de relatie tussen boer en burger en transparantie in de keten. Het streven is de beschikbare kennis over voedsel en de duurzame productie internationaal te delen.

31 mei 2018

Lees meer

Hoe halen we het beste uit onze mensen om als organisatie gezond en succesvol te groeien? Dat is in een notendop sociale innovatie. De SOL adviseert ondernemers op het gebied van organisatie en cultuurveranderingen door praktische op maat gemaakte oplossingen. Bekijk hier welke subsidiemogelijkheden er voor u zijn.

31 mei 2018

Lees meer