Duurzaam en Verantwoord

Duurzaamheid, een thema waar niemand tegenwoordig meer omheen kan. Ook de NVB en haar leden zetten flinke stappen naar verduurzaming van de bakkerij industrie. We streven naar een verminderde CO2-uitstoot van 49% in 2030 door productieprocessen te optimaliseren.

Daarnaast is de NVB stakeholder van de Stichting Samen tegen Voedselverspilling om zo bij te dragen aan het reduceren van broodverspilling bij consumenten en reststromen te verwaarden.

En  NVB onderschrijft het Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) convenant voedingsmiddelen, om risico’s op bijvoorbeeld mensenrechtenschendingen en milieuschade te beperken en zo te werken aan verduurzaming van de productieketen.

Nieuws