Verduurzaming van de industriële bakkerij

Duurzaamheid, een thema waar niemand tegenwoordig meer omheen kan. Ook de NVB en haar leden zetten flinke stappen naar verduurzaming van de industrie. Dit doen wij door productieprocessen te optimaliseren rekening houdend met de belangen van de consument, producent, leveranciers en branche. Dit houdt in dat wij werken aan oplossingen op het gebied van levering, energieverbruik, voedselverspilling, grondstoffen en het verkorten van ketens. Dat allemaal met het doel verminderen van de CO2 uitstoot. Voorbeelden van maatregelen vindt u in de kennisbank Energiebesparing & Winst.

Om de CO2-uitstoot van de industriële bakkerij in kaart te brengen is de NVB in 2017 begonnen met het monitoren van de CO2 uitstoot. De resultaten van deze monitoring, over de jaren heen, vindt u in de onderstaande infographic.

“De industriële bakkerijen zetten mooie stappen door de uitstoot van CO2 tijdens productie terug te dringen. Dat realiseren ze door bv investeringen in energiezuinige productiemiddelen, monitoring van het energieverbruik van bestaande productiemiddelen, overstap van grijze energie naar groene energie etc.

Tegelijkertijd lopen bedrijven tegen grenzen aan. De overstap van broodproductie met gas naar elektriciteit als brandstof is nog niet mogelijk. De NL infrastructuur is daar niet op ingericht. De technische oplossingen zijn er al wel. Dat is een ernstige belemmering om de echte grote stappen te zetten.” – Wim Kannegieter