Leden nieuws

Leden nieuws

Overzicht regelingen en subsidies

In de vorige nieuwsbrief is een overzicht gestuurd van algemene regels en richtlijnen m.b.t. subsidiemogelijkheden. Hierop zijn veel reacties gekomen. Er was ook vraag naar een overzicht van de regelingen die op dit moment actueel zijn bij RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).

Lees verder »
Leden nieuws

Pensioen en mogelijkheden tot eerder stoppen

Dit voorjaar heeft de NVB een workshop pensioenen georganiseerd voor HRM functionarissen. Deze workshop kende veel respons. Uiteindelijk werden er twee sessies gehouden. De interactie tussen de pensioenuitvoerder en de NVB vertegenwoordigers heeft veel kennis en informatie opgeleverd voor alle deelnemers aan de bijeenkomsten. Een aantal leden hebben sindsdien sessie in het eigen bedrijf laten verzorgen. Daardoor konden personeelsleden op een laagdrempelige en informele wijze worden geïnformeerd over de mogelijkheden binnen het bakkerspensioenfonds om eerder te stoppen met werken.

Lees verder »
Leden nieuws

Kort verslag bestuursvergadering oktober 2019

In de oktober bestuursvergadering is uitgebreid gesproken over de ontwikkelingen op het pensioenvlak binnen de bakkerijbranche. De ontwikkeling is niet positief. Dat geldt overigens niet alleen voor de bakkerijbranche maar ook voor heel veel andere pensioenfondsen. Zowel bedrijfstakfondsen als bedrijfspensioenfondsen.

Lees verder »
Leden nieuws

FNLI Flitsen

Graag attenderen wij u in deze nieuwsbrief op een aantal FNLI Flitsen. • FNLI-nieuwsbrief september • Flits 32 | FNLI-inbreng internetconsultatie ‘wet oneerlijke handelspraktijken’ • Flits 33 | Preventieakkoord besproken

Lees verder »
Leden nieuws

Overzicht subsidies en regelingen

In Nederland en in de bakkerijsector wordt op dit moment veel geïnvesteerd. Zowel in personeel als in de bakkerijen. Ook worden er op dit moment veel plannen gemaakt. Zowel voor

Lees verder »
Leden nieuws

FNLI Flitsen

Graag attenderen wij u in deze nieuwsbrief op een aantal FNLI Flitsen.              FNLI Nieuwsbrief juni – reclameregels – AgriFood conferentie – Voedselkeuzelogo – Project ‘Private Borging Voedselveiligheid’              Flits

Lees verder »
Leden nieuws

Vragenlijst (self-assessment) invullen IMVO beleid

Op donderdag 13 juni organiseerden NVB, FNLI en MVO Nederland, in het kader van het IMVO Convenant Voedingsmiddelen een werksessie gericht op IMVO-risicomanagement. Deelnemers zijn positief met betrekking tot de hulpmiddelen die werden geboden (stappenplan en self-assessment). Het vormt een goed startpunt, maar laat ook zien dat IMVO-risicomanagement omvangrijk is. De aanwezigen vertegenwoordigen ruim 80% van de industriële bakkerijsector. Een belangrijk onderwerp dus!

Lees verder »