Broodprijs

Onderstaand zijn de nieuwe cijfers m.b.t. de ontwikkeling van de kiloprijs van brood weergegeven. Deze worden door het NBC uitgevraagd bij het GfK. Het betreft een combinatie van alle broodsoorten tezamen, teruggerekend naar de prijs per kilogram brood. De cijfers betreffen de periode van 2021 t/m P04 van 2023 (week 13 t/m week 16).

De broodprijs is in P04 harder gestegen dan de periodes ervoor. In percentage is de broodprijs dit jaar nu nagenoeg hetzelfde gestegen als in 2022 (over gehele jaar).

2021 (periode 1 t/m 12):
Supermarkten: + 5%
Ambacht: + 4%

2022 (periode 1 t/m 12)
Supermarkten: + 9%
Ambacht: + 9%

2023 (periode 1 t/m 4)
Supermarkten: + 9%
Ambacht: + 10%

Wim Kannegieter

w.kannegieter@nedverbak.nl