Tijdelijk handhavingsbeleid MOAH besproken

In Nederland zijn het ministerie van VWS en NVWA bezig met het opstellen van een tijdelijk handhavingsbeleid voor MOAH (mineral oil aromatic hydrocarbons) in levensmiddelen, om nationaal invulling te geven aan het EU statement hierover. Een vertrouwelijk document hierover is gedeeld met de leden van de Expertgroep Beheersing Voedselveiligheid van de FNLI en besproken in … Meer lezenTijdelijk handhavingsbeleid MOAH besproken