Tijdelijk handhavingsbeleid MOAH besproken

In Nederland zijn het ministerie van VWS en NVWA bezig met het opstellen van een tijdelijk handhavingsbeleid voor MOAH (mineral oil aromatic hydrocarbons) in levensmiddelen, om nationaal invulling te geven aan het EU statement hierover. Een vertrouwelijk document hierover is gedeeld met de leden van de Expertgroep Beheersing Voedselveiligheid van de FNLI en besproken in … Meer lezenTijdelijk handhavingsbeleid MOAH besproken

Nutri-Score officieel aangewezen als vrijwillig voedselkeuzelogo in Nederland

Dit maakte Staatsecretaris Maarten van Ooijen op 25 april bekend via een brief aan de Tweede Kamer. Met de introductie van het nieuwe algoritme is het onderscheid tussen volkoren-, bruin- en witbrood verbeterd. Toch zijn er nog wel aandachtspunten. Zo scoort volkoren vruchtenbrood een C, terwijl het wel in de Schijf van Vijf staat. Dit … Meer lezenNutri-Score officieel aangewezen als vrijwillig voedselkeuzelogo in Nederland

Bakkerszout 2.0 gepresenteerd tijdens NAPV-inspiratiesessie ‘De volgende stap’

In 2022 is de Nationale Aanpak Productverbetering (NAPV) gestart. Hiermee moedigt het ministerie van VWS fabrikanten aan om de samenstelling van hun voedingsmiddelen te verbeteren. In het kader van een informatiecampagne (‘Elke stap telt’) organiseert het ministerie inspiratiesessies. Op 9 mei vond de derde inspiratiesessie plaats. Het project Bakkerszout 2.0 dat Frank Jansen van de … Meer lezenBakkerszout 2.0 gepresenteerd tijdens NAPV-inspiratiesessie ‘De volgende stap’

Interessante ontwikkelingen wet- en regelgeving

Via het Nederlands Bakkerij Centrum (NBC) ontvangen we o.a. nieuws in wet- en regelgeving op het gebied van kwaliteit en voedselveiligheid. NBC put hierbij uit bronnen zoals SDU Waar & Wet, VMT, ROW verslagen, verslagen van Europese Commissie vergaderingen. De NVB kwaliteitswerkgroep adviseert om deze berichten te delen met alle NVB leden, zodat iedereen relevante … Meer lezenInteressante ontwikkelingen wet- en regelgeving

Bakbekwaam LIVE: je team in topvorm

De bakkerijsector vindt het belangrijk dat iedereen die in de bakkerij werkt zich fysiek en mentaal goed, sterk en vol energie voelt. Daarom organiseert Bakbekwaam, onder de naam Bakbekwaam LIVE – Teams in Topvorm, een serie interactieve middagen over gezond werken, je financiële toekomst en jongerencommunicatie. Medewerkers, leidinggevenden en ondernemers in de ambachtelijke en industriële … Meer lezenBakbekwaam LIVE: je team in topvorm

Rapport RIVM: “Wat eten we in Nederland (2012-2016): De verhouding dierlijk en plantaardig voedsel, eiwitten en milieubelasting”

Het ministerie van LNV stuurt erop aan dat de bevolking in 2030 evenveel eiwitten binnenkrijgt van dierlijk als van plantaardig voedsel. Brood is voor de mens nu reeds het belangrijkste voedsel van inname van plantaardige eiwitten. Het RIVM heeft in kaart gebracht wat de verhouding op dit moment is, terwijl ook is gekeken naar de … Meer lezenRapport RIVM: “Wat eten we in Nederland (2012-2016): De verhouding dierlijk en plantaardig voedsel, eiwitten en milieubelasting”

Onderzoek Arbeidsmarktkrapte 2023 AWVN

Werkgevers trekken alle registers open om nieuw personeel aan te trekken en zittend personeel te behouden. Ze zetten vooral financiële middelen in. Daarvan is de aanbrengpremie de meest gebruikte. Werkgevers maken zich grote zorgen over de gevolgen van hun onderlinge concurrentie om personeel.   Dat blijkt uit het onderzoek ′Vissen in een steeds legere vijver’ van werkgeversvereniging … Meer lezenOnderzoek Arbeidsmarktkrapte 2023 AWVN

CAO onderhandelingen Bakkersbedrijf

In de tweede helft van de maand april heeft de eerste ronde van de CAO onderhandelingen plaatsgevonden. Tijdens die ronde hebben werkgeversorganisaties NVB en NBOV uitleg gegeven over de situatie waar de bedrijfstak zich in bevindt. Energieprijzen en stijgende grondstofprijzen hebben ertoe geleid dat veel bakkerijen 2022 met verlies afsloten en dat ook voor 2023 … Meer lezenCAO onderhandelingen Bakkersbedrijf

WHO-conceptrichtlijn zoutvervangers

Op 23 maart j.l. heeft WHO een conceptrichtlijn voor het gebruik van zoutvervangers aangeboden voor consultatie. Het rapport omvat o.a. een systematische review van wetenschappelijke publicaties over dit onderwerp. Op basis hiervan stelt WHO een beperkt gebruik van natriumarme zoutvervangers voor, ter vervanging van zoutgebruik in huishoudens (discretionair zoutgebruik), wanneer dit bijdraagt ​​aan het verminderen … Meer lezenWHO-conceptrichtlijn zoutvervangers