Algemeen

Algemeen

De EU broodcampagne is succesvol

De Broodimagocampagne werpt haar vruchten af. Over de eerste helft van 2019 is in Nederland een volumestijging van 3,5% gerealiseerd. Dat is echt een trendbreuk. In zijn maandelijkse Bakkerswereld column

Lees verder »
Algemeen

FNLI-statement titaniumdioxide (E 171)

Op de website van FNLI staat een statement over titaniumdioxide (E 171). Verschillende levensmiddelenbedrijven zijn door foodwatch benaderd over het gebruik van titaniumdioxide (E171) in hun productie. Het gebruik van

Lees verder »
Algemeen

Nu al investeren op energiebesparing

In de Bakkers in Bedrijf editie van september 2019 gaat Wim Kannegieter in op energiebesparing en de komende energietransitie. Het artikel “Nu al investeren op energiebesparing” geeft een goed overzicht

Lees verder »
Algemeen

Tijdelijke premiestop Sociaal Fonds

Iedere maand of iedere vier weken betaalt u premie aan Stichting Sociaal Fonds Bakkersbedrijf. Waarschijnlijk heeft u reeds een brief ontvangen waarin het Sociaal Fonds u heeft geïnformeerd dat deze

Lees verder »
Algemeen

Aandacht voor allergenenmanagement

Tijdens het Regulier Overleg Warenwet werd gesproken over allergenen. NVWA uitte haar zorg over het  toenemende aantal allergeen gerelateerde meldingen. Het merendeel van deze meldingen gaat over onjuiste etikettering, door

Lees verder »
Algemeen

Infoblad 85 Microbiologische criteria

In het nieuwe infoblad 85 geeft de NVWA toelichting op een aantal teksten uit de Europese Verordening (EG) Nr. 2073/2005 ‘inzake microbiologische criteria voor levensmiddelen’, met name daar waar de verordening

Lees verder »
Algemeen

Teun van de Keuken mist nuance

Teun van de Keuken stampt volgens Wim Kannegieter als een olifant door de porceleinkast. Als oorzaak van het teruglopend aandeel van het ambacht in de bakkerijbranche stipt hij het gebruik

Lees verder »