Algemeen

Algemeen

Elfde landelijke zoutmonitoring van start in combinatie met acrylamide-analyse voor risicoproducten

In opdracht van de NVB gaat NBC de elfde landelijke zoutmonitoring in brood uitvoeren. Het hoofddoel van het zoutmonitoringsonderzoek 2019 is zien of de positieve ontwikkeling in de resultaten van 2018 bevestigd kunnen worden. Daarnaast ontvangen alle NVB leden ook het aanbod om een risicoproduct op acrylamide te laten analyseren. De gemeten resultaten worden op individueel niveau teruggekoppeld.

Lees verder »
Algemeen

Verbeteropties om de broodketen te verduurzamen

Er is een factsheet verschenen met een samenvatting van de relevante duurzaamheidsthema’s en verbeteropties binnen de broodketen. Bekijk de factsheet. Deze informatie is tot stand gekomen met The Sustainability Consortium (TSC)-graanpilot. De graanpilot is onderdeel van het Continuous Improvement of Sustainability of all Food sold in the Netherlands (CIS Food NL) project. NVB heeft hieraan deelgenomen.

Lees verder »
Algemeen

NVB workshop Wet Arbeidsmarkt in Balans 24 september 2019

De wetgeving m.b.t. de arbeidsmarkt is volop in beweging. Nadat in 2015 de Wet Werk en Zekerheid een eerste stap was in het flexibeler maken van de arbeidsmarkt, volgt nu de introductie van de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Volgens een aantal mensen is deze wet te zien als een herstelwet. Volgens anderen is het een volgende stap in de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Wat vast staat is dat deze wet weer veel zal veranderen op het gebied van de wetgeving rond arbeid. Dus ook in de zaken waar bakkerijen mee te maken gaan krijgen in hun dagelijks functioneren.

Lees verder »
Algemeen

Duits-Nederlandse Showcase

Op 14 mei wordt het Duits-Nederlands Showcase Event in het Akoesticum, Nieuwe Kazernelaan 4, Ede (inloop 09.00 uur, start 09.30 uur) georganiseerd. Thema: Industrie 4.0 in de Nederlandse en Duitse

Lees verder »
Algemeen

Inlog werkgeversportaal UWV

U kunt met ingang van 1 november 2019 niet meer zonder eHerkenning inloggen op het werkgeversportaal van UWV. Dit duurt nog even, maar het aanvragen van eHerkenning kost tijd en

Lees verder »