Algemeen

Algemeen

Nu al investeren op energiebesparing

In de Bakkers in Bedrijf editie van september 2019 gaat Wim Kannegieter in op energiebesparing en de komende energietransitie. Het artikel “Nu al investeren op energiebesparing” geeft een goed overzicht

Lees verder »
Algemeen

Tijdelijke premiestop Sociaal Fonds

Iedere maand of iedere vier weken betaalt u premie aan Stichting Sociaal Fonds Bakkersbedrijf. Waarschijnlijk heeft u reeds een brief ontvangen waarin het Sociaal Fonds u heeft geïnformeerd dat deze

Lees verder »
Algemeen

Aandacht voor allergenenmanagement

Tijdens het Regulier Overleg Warenwet werd gesproken over allergenen. NVWA uitte haar zorg over het  toenemende aantal allergeen gerelateerde meldingen. Het merendeel van deze meldingen gaat over onjuiste etikettering, door

Lees verder »
Algemeen

Infoblad 85 Microbiologische criteria

In het nieuwe infoblad 85 geeft de NVWA toelichting op een aantal teksten uit de Europese Verordening (EG) Nr. 2073/2005 ‘inzake microbiologische criteria voor levensmiddelen’, met name daar waar de verordening

Lees verder »
Algemeen

Teun van de Keuken mist nuance

Teun van de Keuken stampt volgens Wim Kannegieter als een olifant door de porceleinkast. Als oorzaak van het teruglopend aandeel van het ambacht in de bakkerijbranche stipt hij het gebruik

Lees verder »
Algemeen

Elfde landelijke zoutmonitoring van start in combinatie met acrylamide-analyse voor risicoproducten

In opdracht van de NVB gaat NBC de elfde landelijke zoutmonitoring in brood uitvoeren. Het hoofddoel van het zoutmonitoringsonderzoek 2019 is zien of de positieve ontwikkeling in de resultaten van 2018 bevestigd kunnen worden. Daarnaast ontvangen alle NVB leden ook het aanbod om een risicoproduct op acrylamide te laten analyseren. De gemeten resultaten worden op individueel niveau teruggekoppeld.

Lees verder »
Algemeen

Verbeteropties om de broodketen te verduurzamen

Er is een factsheet verschenen met een samenvatting van de relevante duurzaamheidsthema’s en verbeteropties binnen de broodketen. Bekijk de factsheet. Deze informatie is tot stand gekomen met The Sustainability Consortium (TSC)-graanpilot. De graanpilot is onderdeel van het Continuous Improvement of Sustainability of all Food sold in the Netherlands (CIS Food NL) project. NVB heeft hieraan deelgenomen.

Lees verder »
Algemeen

NVB workshop Wet Arbeidsmarkt in Balans 24 september 2019

De wetgeving m.b.t. de arbeidsmarkt is volop in beweging. Nadat in 2015 de Wet Werk en Zekerheid een eerste stap was in het flexibeler maken van de arbeidsmarkt, volgt nu de introductie van de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Volgens een aantal mensen is deze wet te zien als een herstelwet. Volgens anderen is het een volgende stap in de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Wat vast staat is dat deze wet weer veel zal veranderen op het gebied van de wetgeving rond arbeid. Dus ook in de zaken waar bakkerijen mee te maken gaan krijgen in hun dagelijks functioneren.

Lees verder »