Duurzaam & Verantwoord

Duurzaam & Verantwoord

Kansen voor bierbostel als ingrediënt brood

Foodvalley ziet kansen voor bierbostel als voedingsingrediënt en nodigt bakkers uit voor een online event op 8 februari. Naar schatting wordt jaarlijks wereldwijd ongeveer 39 miljoen ton bierbostel geproduceerd en

Lees verder »
Duurzaam & Verantwoord

Mogelijkheden energietransitie

Op dit moment zijn meerdere bakkerijen bezig met het inventariseren van mogelijkheden om te komen tot een goede invulling van de energietransitie. Onderstaand een aantal mogelijkheden om dit in te vullen.

Lees verder »
Duurzaam & Verantwoord

Energieakkoord: ontwikkelingen rond instrumenten Wet Milieubeheer

In 2013 is het Energieakkoord gesloten tussen bedrijfsleven en overheid. Via deze update van het VNONCW willen wij u informeren over een aantal ontwikkelingen rond de instrumenten, gericht op betere naleving van Wet Milieubeheer (WM). In de WM staat dat middelgrote energieverbruikers alle maatregelen moeten treffen, die zich binnen vijf jaar of korter terugverdienen. Voor de Industriële Bakkerijbranche is ook zo’n Erkende Maatregelenlijst ontwikkeld (zie hiervoor de nieuwsbrief van juni 2016). Onderstaand treft u het bericht vanuit VNONCW aan.

Lees verder »