Aanpassing regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Een van de compensatiemaatregelen van de overheid om het bedrijfsleven de gelegenheid te geven de Coronacrisis te doorstaan is de TVL. Deze regeling was tot op heden gebonden aan een aantal SBI codes. Dat bleek een criterium te zijn dat in de praktijk slecht voldeed en waardoor veel uitzonderingen en pijnlijke situaties ontstonden. Ook in de industriƫle bakkerijbranche. De NVB heeft daarom ook in overleg met VNONCW hard gedrukt om deze regeling aan te passen.

Met ingang van Q4 2020 worden aanpassingen doorgevoerd in de TVL regeling. Meer inhoudelijke informatie hierover treft u aan op de webpagina van de Rijksoverheid. Kort gezegd komt het erop neer dat de SBI codes geen beperking meer zijn om de TVL regeling aan te vragen.

Op de betreffende webpagina van de Rijksoverheid kunt u ook een notificatie aanmaken. U wordt dan bericht wanneer u de TVL voor Q4 2020 kunt aanvragen.

Wim Kannegieter

w.kannegieter@nedverbak.nl