Aanpassingen in marktvoorwaarden verzekeringsmarkt voedingsindustrie

Via deze weg informeren wij u over de ontwikkelingen op het gebied van brand in de voedingsindustrie. In de afgelopen jaren is de industrie met verschillende grote branden en onderbrekingen geconfronteerd. De marktvoorwaarden van de verzekeringsmarkt voor de voedingsindustrie veranderen daardoor aanzienlijk. Als gevolg van de negatieve resultaten in de verzekeringsindustrie hebben verzekeraars de risicocapaciteit verminderd. Andere verzekeraars trekken zich zelfs volledig terug uit de voedingsindustrie.

Deze ontwikkeling kunnen een directe impact op de verzekerbaarheid van de industrie hebben. Alsmede een impact op de marges wanneer premiestijgingen of risicomanagement aanpassingen moeten worden doorgevoerd.

Bijgaand een verdere uitwerking van dit onderwerp. Natuurlijk kan uw eigen adviseur u hier verder ook over adviseren.

Wim Kannegieter