Broodbranche koploper in zoutverlaging

Te veel

Volgens de onderzoeksresultaten die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in 2012 publiceerde krijgt 85 procent van de bevolking te veel zout binnen. De aanbevolen maximum richtlijn is 6 gram per dag, en zowel mannen als vrouwen zitten hierboven. De voorkeur heeft zelfs om slechts 2 tot 3 gram zout binnen te krijgen. We krijgen gemiddeld 7,5 tot 8,5 gram zout binnen per dag. Met uitschieters naar 12 gram.

Geen idee

Te concluderen valt dat de consument geen flauw idee heeft van hoeveel zout hij binnenkrijgt. De Nederlander is zich niet bewust hoeveel zout er in voedingsmiddelen verwerkt is, en denkt bij deze vraag aan het zout dat uit het zoutvaatje komt. Waarschijnlijk is hij zich er ook niet bewust van hoe schadelijk te veel zout kan zijn. Het is voor de meeste consumenten onduidelijk wat het gevolg is van te veel zout, in tegenstelling tot andere voedingstoffen. Want bij te veel suikers of vet word je dik, bij te weinig vezels krijg je darmproblemen en bij te weinig vitamines gaat je weerstand naar beneden. Te veel zout heeft in de meeste gevallen een lange termijn effect op de gezondheid, dat zich uiteindelijk uit in hart- en vaatziekten of nierproblemen.

Verlagen

De voedingsmiddelenindustrie is sinds enkele jaren actief met het verlagen van de hoeveelheid zout in producten. De bakkerijbranche loopt daarin voorop. Meer info: www.foodforfood.info.

Bron: bakkers in bedrijf.nl d.d. 14 maart 2014