Centraal Planbureau:Voorzichtig economisch herstel en EMU-saldo onder 3 procent

Persbericht | 4-03-2014

De Nederlandse economie klimt in het kielzog van het eurogebied langzaam uit het dal, met een groei van ¾ procent dit jaar en 1¼ procent in 2015. De werkloosheid loopt dit jaar nog op tot 650.000 personen, maar daalt volgend jaar licht als gevolg van een stijgende werkgelegenheid. De inflatie komt in beide jaren uit op 1½ procent.

Kerngegevenstabel 2012-2015
Download (PDF document, 1.2 MB)

Het overheidstekort bedraagt dit jaar 2,9 procent en daalt in 2015 naar 2,1 procent.

De aantrekkende wereld- en Europese economie drijven de groei van de Nederlandse economie via een toenemende uitvoer. Bij de binnenlandse bestedingen trekken vooral de investeringen aan. In 2015 stijgt voor het eerst sinds jaren de consumptie weer, in lijn met een groei van het loon- en uitkeringsinkomen. De werkgelegenheid daalt dit jaar nog in reactie op de productiedaling van vorig jaar en omdat bedrijven de productie in eerste instantie verhogen door de onderbezetting te verminderen. Volgend jaar trekt de vraag naar arbeid echter aan en daalt de werkloosheid enigszins naar 635.000 personen.

De inflatie blijft dit en volgend jaar bescheiden. De loonontwikkeling loopt op maar blijft gematigd door de situatie op de arbeidsmarkt. Per saldo resulteert een voorzichtige groei van de reële lonen. De mediane koopkracht verbetert dit jaar met 1¼ procent. Dit is het gevolg van een lagere zorgverzekeringspremie (-100 euro), lagere pensioenpremies en deels incidentele beleidsmaatregelen, zoals de eenmalige verlaging van het tarief eerste schijf. Volgend jaar verbetert de koopkracht minder sterk, onder meer door een stijgende zorgverzekeringspremie (+145 euro (1)).

Het overheidstekort komt voor het eerst sinds 2008 weer onder het Maastricht-criterium van maximaal 3 procent. Volgend jaar daalt het overheidstekort verder naar 2,1 procent bbp. Deze relatief sterke verbetering van 2014 op 2015 spoort met de daling die al zichtbaar was in de doorrekening in het Regeerakkoord van het kabinet Rutte-Asscher. Deze daling vloeit grotendeels voort uit eerdere begrotingsafspraken.

Dit zijn de kerncijfers van het Centraal Economisch Plan 2014 (CEP). De volledige publicatie komt op 18 maart aanstaande beschikbaar. De door het CBS aangekondigde revisie van diverse cijfers is hierin niet verwerkt, dat gebeurt pas in de Macro Economische Verkenning van september dit jaar.

(1) Stijging na verwerking van de brief aan de Tweede Kamer van de minister van VWS over de premiegevolgen overheveling Zvw en AWBZ van 4 maart 2014.

Bron: CPB.nl http://www.cpb.nl/persbericht/3214614/cpb-voorzichtig-economisch-herstel-en-emu-saldo-onder-3-procent