Filter maakt lijst energiebesparende Maatregelen en kennisbank bruikbaar en compleet

Voor veel middelgrote bedrijven geldt een energiebesparingsverplichting (artikel 2.15 Activiteitenbesluit). Om het voor bedrijven helderder te maken welke maatregelen zij moeten treffen zijn in nauw overleg tussen overheid en bedrijfsleven erkende maatregelenlijsten opgesteld. Een bedrijf dat de voor hem van toepassing zijnde erkende maatregelen neemt, voldoet aan de wettelijke verplichting. Een makkelijk digitaal hulpmiddel daarbij is de kennisbank Energiebesparing & Winst en het filterinstrument energiebesparende maatregelen (FEM) van Infomil (het kenniscentrum van het ministerie van IenW). De kennisbank ontsluit vanaf nu alle erkende maatregelen.

Toegevoegd zijn de bedrijfstakken van de 3e lichting die per 1 januari 2018 formeel in werking gaat treden. De 1e en 2e lichting waren al eerder ontsloten. InfoMil wil voortdurend werken aan de optimalisering van deze hulpmiddelen, opmerkingen of suggesties kunt u melden via de helpdesk.

De industriële bakkerijbranche heeft meegewerkt in de tweede lichting van deze uitwerking van het Energieakkoord. U kunt de lijst van energiebesparende maatregelen voor de industriële bakkerij benaderen via de link Energiebesparing Industriële Bakkerij.

Wim Kannegieter