Nationale Voedseltop: Nederland koploper gezonde en duurzame voeding

Donderdag 26 januari vond de eerste Nationale Voedseltop plaats in Den Haag. De top is een initiatief van de ministeries Economische Zaken; Volksgezondheid, Welzijn en Sport; Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking; en Infrastructuur en Milieu. De inzet is dat het voor consumenten makkelijk is om lekker en gezond te eten en dat we bestaande en nieuwe producten gezonder maken. Verstrekking van heldere informatie via het etiket en bijvoorbeeld een app over gezonde, duurzame en veilige voedselkeuzes zullen speciale aandachtsgebieden zijn. Alle ambities, projecten en deelnemers zijn verzameld op een speciale website: www.voedselagenda.nl/voedseltop

Over de Voedseltop hebben Staatssecretaris van Dam en Minister Schippers de kamer middels een brief geïnformeerd, aangevuld met 2 bijlagen:
De slotverklaring voedseltop , tevens ondersteund door FNLI
Uitgebreid overzicht van de resultaten van de Nationale Voedseltop 2017.

Nynke Leonards
kennis@nedverbak.nl