Subsidiemogelijkheden praktijkleren Levensmiddelenindustrie

Hoe halen we het beste uit onze mensen om als organisatie gezond en succesvol te groeien? Dat is in een notendop sociale innovatie. De SOL adviseert ondernemers op het gebied van organisatie en cultuurveranderingen door praktische op maat gemaakte oplossingen. Bekijk hier welke subsidiemogelijkheden er voor u zijn.

ESF-DI voor bedrijven/instellingen
Naast deelname aan een sectoraal project, kunt u als bedrijf ook zelf een aanvraag indienen voor ESF subsidie.Er worden drie nieuwe aanvraagtijdvakken opengesteld voor deze regeling.

Aanvragers kunnen slechts in één van de drie tijdvakken een verlening ontvangen. Per tijdvak is 15 miljoen euro beschikbaar. De eerste opening zal zijn van 25 juni 2018, 09.00 uur, tot en met 29 juni 2018, 17.00 uur.

Alleen volledige subsidieaanvragen zullen in behandeling worden genomen. Bij overschrijding van het subsidieplafond zal door middel van loting de volgorde worden vastgesteld waarin de ontvangen subsidieaanvragen worden afgehandeld. De maximale subsidie bedraagt €12.500 per project.

De SOL begeleidt u graag bij het opstellen en indienen van uw aanvraag. Neemt u hiervoor contact op met Erik Boon via e.boon@sol-online.nl

Subsidieregeling Praktijkleren 2017-2018
Met de Subsidieregeling praktijkleren krijgt u een tegemoetkoming in de kosten voor de begeleiding van een leerling of student. Per BBL-medewerker kunt u maximaal € 2.700 subsidie ontvangen. Op www.sol-praktijkleren.nl  kunt u op een eenvoudige manier alle benodigde documenten uploaden.

Heeft u een of meerdere BBL-medewerkers? Neem dan contact op met Sanneke van de Castel via s.vd.castel@sol-online.nl.