Update RI&E Industriële bakkerijen vanaf 1 juli

De Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) voor de industriële bakkerijen is in de afgelopen maanden geüpdatet. Een werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van NVB, industriële bakkerijen en experts, heeft gekeken naar de opbouw en de inhoud van de RI&E.

Welke veranderingen zijn er doorgevoerd?

De wetswijzigingen zijn doorgevoerd, zo wordt er meer aandacht besteed aan Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA) en is er op sommige punten meer diepgang.

Qua opbouw van de RI&E is gekeken op welke manier het eenvoudiger voor kleinere bedrijven kan. Vanaf 1 juliwordt er een module toegevoegd die in hoofdlijnen de risico’s van productie, technische dienst en logistiek inventariseert. Is het bedrijf ‘overzichtelijk’?Dit wil zeggen wanneer verschillende bedrijfsonderdelen zich in één ruimte bevinden, dan kunnen de risico’s in één keer in beeld worden gebracht. Heeft het bedrijf aparte afdelingen? Dan zijn er modules per afdeling die dieper in gaan op de risico’s.

De invloed van corona

De Inspectie SZW heeft bedrijven erop gewezen dat ook het risico op corona in de RI&E thuis hoort. Daarvoor is een aparte module beschikbaar die eenvoudig toegevoegd kan worden aan de basis vragenlijst.

Wat kan het AMS nog meer?

Overigens kan het ArboManagementSysteem (AMS) waarvan de RI&E een onderdeel is, voor veel meer gebruikt worden dan alleen het inventariseren van de risico’s en het maken van een plan van aanpak. Er kunnen documenten in worden opgehangen en vragenlijsten kunnen worden uitgezet. Ook is er een app om gemakkelijk op de werkplek zelf de vragen te beantwoorden.

Overgang naar de nieuwe RI&E

Er zijn dus nogal wat zaken veranderd in de RI&E. Vanaf 1 juli is er een document beschikbaar met een overzicht van de veranderingen en een advies over hoe de transitie gemaakt kan worden naar de nieuwe situatie.

Beschikbare trainingen

Via de Nationale Bakkerij Academie (NBA) worden er trainingen georganiseerd voor nieuwe en oude gebruikers van het systeem. De training gaat vooral in op het creëren van draagvlak voor gezond en veilig werken.

Contact en informatie

Heeft u vragen over de nieuwe RI&E of over het AMS systeem?

Kijk op onze website www.veiligengezond.nl/veilig-werken of neem contact op met Veilig en Gezond in het Bakkersbedrijf per e-mail: info@veiligengezond.nl of bel 0317 471223.