Urgentie voor transparantie levensmiddelenindustrie: open uw fabrieksdeuren!

Geachte dames en heren,
 
Wat is er met ons voedsel gebeurd? Een vraag vervuld van enig wantrouwen die burger en politiek in zijn greep houdt. Het is u niet ontgaan: de hele levensmiddelenindustrie staat met regelmaat in de spotlights. Terwijl het niveau van veiligheid, kwaliteit, efficiëntie, innovatiekracht en verduurzaming hoger is dan ooit. Om het vertrouwen in de sector te herstellen, moeten we deze boodschap nog vaker en beter over de bühne brengen.
 
Fabriek van plexiglas
Onbekend maakt onbemind. De levensmiddelenfabriek is letterlijk omsloten door stevige muren om hygiënische processen te borgen. Om te bouwen aan de maatschappelijke waardering van de industrie en consumentenvertrouwen op de lange termijn is transparantie het sleutelwoord. Het is cruciaal dat bedrijven vertellen en laten zien wat ze doen en waarom ze het doen. Gezamenlijk moeten we bouwen aan een “fabriek van plexiglas”.
 
Werkbezoeken aan de fabriek
Veel FNLI-leden openen al met enige regelmaat de fabrieksdeuren, bijvoorbeeld tijdens open dagen voor buren en geïnteresseerden. Onder de vlag van de FNLI hebben enkelen van u de fabriek al eens opengesteld voor een werkbezoek met politici en topambtenaren. Tijdens deze werkbezoeken kweken we letterlijk begrip voor de uitdagingen waar ondernemers mee te maken hebben. Politici staan vaak versteld van het hoge niveau van innovatie, kennis en vakmanschap.
 
Oproep: open uw fabrieksdeuren in de maand oktober
Om verder te bouwen aan vertrouwen en deze reeds bestaande initiatieven kracht bij te zetten, is ons voorstel om “de burger” op grotere schaal de levensmiddelenfabriek van binnen te laten zien. Vandaar onze oproep om de krachten te bundelen en zoveel mogelijk FNLI-leden door het hele land in de maand oktober een open fabrieksdag te laten organiseren, voor buurtbewoners, familie van werknemers en/of lokale stakeholders. Wij begrijpen dat het openstellen van uw fabriek het nodige met zich meebrengt (in het kader van veiligheid en de productie die door moet lopen). Maar het vertrouwen in en de betrokkenheid bij de grootste industrie van Nederland is een groot goed. En vertrouwen begint bij open deuren. 
 
Doet u mee?
Op dit moment maken wij een inventarisatie van bedrijven die aan deze oproep gehoor willen geven. Concrete vraag aan u: bent u bereid om in de maand oktober 2014 een dag(deel) uw deuren te openen voor (een beperkt aantal) buurtbewoners? Dan kunt u dit doorgeven aan Magreet Schijvens via mschijvens@fnli.nl of 070 336 5150. Voor meer informatie of suggesties kunt u ook bij Magreet of bij ondergetekende terecht. Op basis van deze inventarisatie wordt een nader communicatieplan uitgewerkt. Idee is om de openfabrieksdagen te bundelen onder de noemer “Hoe wij het maken” en te koppelen aan het 10-jarig bestaan van de FNLI, dat we later dit jaar vieren.
 
Met vriendelijke groet,
 
Philip den Ouden
Directeur FNLI