Nieuws

Leden nieuws

Loondoorbetaling bij ziekte en re-integratie wordt makkelijker en duidelijker voor werkgevers, zoals bakkers

Veel werkgevers, zoals bakkers, hebben moeite met de verplichting om het loon door te betalen van zieke werknemers. Ook zijn zij verantwoordelijk voor de re-integratie, al zijn zij zich daar vaak niet van bewust. Om werkgevers te ontzorgen, komt er per 1 januari 2020 een nieuw pakket aan maatregelen dat loondoorbetaling bij ziekte en re-integratie makkelijker en duidelijker maakt. Een onderdeel hiervan is de nieuwe MKB verzuim-ontzorgverzekering.

Lees verder »
Leden nieuws

FNLI Flitsen

Graag attenderen wij u op een aantal FNLI Flitsen. De volgende FNLI Flitsen kunt u op het ledengedeelte van de NVB website vinden.

Lees verder »
Leden nieuws

Resultaten landelijke zoutmeting in brood

In opdracht van het NVB Bestuur heeft NBC de elfde landelijke zoutmonitoring in brood uitgevoerd. Er zijn 523 broden bemonsterd bij zowel ambachtelijke bakkers, industriële bakkerijen als bij retail bedrijven. Bemonstering heeft plaatsgevonden in juni en juli 2019.

Lees verder »
Voeding en Gezondheid

Nieuwe versie van VITAL – VITAL 3.0

Een nieuwe versie van VITAL -3.0- is gelanceerd door Allergen Bureau. De aanpassingen in deze versie zijn vastgesteld op basis van de aanbevelingen van het Scientific Expert Panel. Dit Panel

Lees verder »