Column: Kabinetsformatie en duurzame toekomst

De formatie van het nieuwe kabinet gaat op zijn zachts gezegd niet echt vlot. Inmiddels staat deze al in de top 3 van langste formaties. Desalniettemin hebben VVD en D66 een conceptregeerakkoord geschreven waarin de contouren van het komende kabinet zijn geschetst. Wat staat er in dit conceptregeerakkoord dat van belang is voor de bakkerijsector? … Meer lezenColumn: Kabinetsformatie en duurzame toekomst