23 januari webinar Monitoring Voedselresten NVB leden

23 januari organiseert NVB een webinar over voedselverspilling. Tijdens dit webinar worden de uitkomsten uit de Monitoring Voedselresten NVB leden gepresenteerd door Wageningen Research. De Stichting Samen Tegen Voedselverspilling zal iets vertellen over het Circular Food Center-cluster dat werkt aan efficiëntere broodketen tegen voedselverspilling. Daarna is er gelegenheid om ervaringen uit te wisselen over hoe je verlies tijdens productie kunt beperken of voorkomen. En kun je beperkingen signaleren waar je tegenaan loopt.

Monitoring Voedselresten NVB leden

Afgelopen maanden hebben NVB bakkerijen data aangeleverd voor het in kaart brengen van voedselresten in de bakkerij. Gemiddelde resultaten van brood en banket worden gepresenteerd. Jouw individuele resultaten kun je vergelijken met deze benchmark gemiddeldes. NVB gebruikt de geaggregeerde gegevens in de discussies met de overheid over duurzaamheid en verantwoord ondernemen.

Circular Food Center-cluster broodketen

Oogsten, bakken, verpakken en vervoeren: er zit veel energie in ons brood. Toch worden er in Nederland dagelijks nog te veel broden gebakken. Ongeveer de helft van de verspilling vindt plaats bij de consumenten thuis, maar ook in de keten valt nog veel winst te halen. Binnen het Circular Food Center is een cluster opgestart van bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en overheden. Zij maken werk van een efficiëntere broodketen, van graankorrel tot broodtrommel, door bijvoorbeeld retourstromen te voorkomen. Toine Timmermans, directeur van Samen Tegen Voedselverspilling, licht toe welke stappen er genomen worden om impact te maken of welke spelregels veranderd moeten worden.

Praktijk

Efficiënt gebruik van grondstoffen bespaart kosten en is essentieel voor duurzame productie van voedsel. Het voorkomen, verminderen en zo hoog mogelijk verwaarden van voedselresten, en verspilling als onderdeel hiervan, is een integraal onderdeel van verduurzaming. Deel praktische tips met elkaar en er is gelegenheid om ervaringen uit te wisselen.

Programma

15.00 – 15.45 uur Uitkomsten Monitoring Voedselresten NVB leden Hannelore Heure en Martijntje Vollebregt – Wageningen Research
15.45 – 15.55 uur Pauze  
15.55 – 16.15 uur Circular Food Center-cluster broodketen Toine Timmermans – Samen Tegen Voedselverspilling
16.15 – 16.45 uur Uitwisseling praktijkervaringen Moderator Saskia van der Laan – Samen Tegen Voedselverspilling

Details

  • Wanneer: 23 januari
  • Tijd: 15.00 – 17.00 uur
  • Voor wie: Medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de productie en de contacten met de afnemers
  • Waar: Digitaal via Teams – link volgt na aanmelding

Aanmelden: secretariaat@nedverbak.nl

Edith van Peij

kennis@nedverbak.nl