Aanvulling op de cao Bakkersbedrijf

In de gedrukte versie van de nieuwe cao is bij salarisschaal 4, functiejaar/periodiek 10 het uurloon weggevallen. Daarom is er een correctie aangebracht op de tekst. Deze nieuwe tekst (dus inclusief de toevoeging van het betreffende uurloon van € 15,01) is voorgelegd bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor algemeen verbindend verklaring.

CORRECTIE op cao-boekje (blz. 19):
In het nieuwe cao-boekje ontbreekt in artikel 2.5 (loontabel per 1 april 2016/27 maart 2016) per abuis het uurloon bij salarisschaal 4, functiejaar/periodiek 10: € 15,01
Dit uurloon is in de aangemelde cao opgenomen en is derhalve van toepassing.

Bijgaand treft u de gecorrigeerd, juiste versie aan van de tekst van de cao Bakkersbedrijf.

Wim Kannegieter.