Bedrijfsontwikkelplan: concreet advies en stappenplan voor je bedrijf

Ondernemers en leidinggevenden die zich afvragen of het Bedrijfsontwikkelplan iets voor hun bedrijf is, vinden op Bakbekwaam nu uitgebreidere en geactualiseerde informatie over het traject. Met het Bedrijfsontwikkelplan helpt de Stichting Bakkracht bakkerijen en hun medewerkers concreet op weg naar een duurzame toekomst. Het resultaat is een duidelijk advies met een overzichtelijk stappenplan. Het geeft aan waar een bedrijf naartoe wil en welke kennis, vaardigheden en functies hiervoor nodig zijn. Ook staat erin hoe medewerkers zich kunnen ontwikkelen.

Op de geactualiseerde Bakbekwaam-pagina over het Bedrijfsontwikkelplan lees je nu:

  • met wat voor soort vragen je in het traject aan de slag kunt;
  • hoe het traject eruitziet;
  • wat het je oplevert;
  • hoeveel tijd je erin investeert;
  • welke stappen in het stappenplan kunnen staan, zodat je je doelen bereikt.

Proefbakken, meelopen, opleiden

Eerder hebben bedrijven in het traject bijvoorbeeld gewerkt aan de vraag hoe ze kunnen omgaan met de veranderingen die op ze afkomen, hoe ze wendbaar blijven, of wat hun medewerkers willen leren. Het concrete stappenplan voor deze bedrijven bevatte uitkomsten die uiteenlopen van tijd vrijmaken voor proefbakken of het ontwikkelen van nieuwe producten, tot medewerkers laten meelopen met collega’s, een praktijkbegeleider opleiden of een volledig trainingstraject voor medewerkers opzetten.

Aanmelden en meer informatie

Dit jaar is een nieuwe ronde van het Bedrijfsontwikkelplan gestart. Ambachtelijke en industriële bakkerijen kunnen, dankzij subsidie van het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf en Food in Transitie 2030, tegen een geringe eigen bijdrage deelnemen aan het Bedrijfsontwikkelplan. Aanmelden kan via info@bakkracht.nl.

Wil je eerst meer informatie? Bekijk dan de geactualiseerde informatie over het Bedrijfsontwikkelplan op Bakbekwaam of neem contact op met de Stichting Bakkracht via carla.zwierstra@bakkracht.nl.

Carla Zwierstra