Bureau Passchier biedt haar diensten aan.

NVB-leden worden vanaf 1 september 2021 met voorrang én met 20% korting op een juridisch abonnement/uurtarief in de gelegenheid gesteld afspraken te maken met mr. P.F. (Paul) Passchier (Bureau Passchier | Meesterlijk Geregeld) voor juridische ondersteuning in arbeidsrechtelijke kwesties. Hiermee zijn de NVB-leden, die dat willen, verzekerd van branche specifieke kennis en juridische ervaring. De NVB ontvangt op haar beurt een geanonimiseerde samenvatting van actuele en relevante kwesties die desgewenst de inzet kunnen worden voor nieuwe cao-afspraken en/of brancheregelingen.

Paul Passchier is 27 jaar als arbeidsjurist werkzaam geweest voor ondernemers in de bakkerijbranche waarvan de laatste 12 jaar als secretaris Georganiseerd Overleg Bakkersbedrijf en Sociaal Fonds Bakkersbedrijf. In deze laatste functie heeft Paul Passchier zich intensief bemoeid met de ontwikkeling en/of uitvoering van diverse brancheregelingen, waaronder het functiewaarderingssysteem ORBA, de Tijd-voor-tijd-regeling, het Gezondheidsbewakingssysteem grondstofallergie en de Vitaliteitsregeling.

Vooral de HR-/P&O-medewerkers en directies van NVB-leden kunnen via een juridisch abonnement van Bureau Passchier onbeperkt actuele arbeidsrechtelijke kwesties of de interpretatie van (nieuwe) wetten afstemmen met Paul Passchier.

Wettelijke regels bieden handvatten voor het beantwoorden van vragen en het oplossen van problemen tussen werkgever en werknemer. Tegelijkertijd ontstaan er ook nieuwe vragen en problemen waarvoor de wetgever of cao-partijen geen regels hebben gemaakt. Ook in dat geval kan in overleg met Paul Passchier creatieve oplossingen worden bedacht. In het uiterste geval kan een verschil van mening met de medewerker aan de kantonrechter of de Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden worden voorgelegd. Ook daarin wordt ondersteuning verleend.

Samengevat:

Bureau Passchier hanteert de volgende tarieven voor NVB-leden (bakkerijlocaties):

  • Juridische procedures: uurtarief van € 100,- excl. BTW in plaats van € 125 excl. BTW in combinatie met een juridisch abonnement
  • Juridisch abonnement (uitgebreid eerstelijnsadvies)*: € 320,- excl. BTW per jaar in plaats van € 400,- excl. BTW per jaar
  • “No cure, no pay”  Afgesproken tarief bij het behalen van het afgesproken doel

* Onbeperkt contact voor overleg en advies per telefoon, WhatsApp en e-mail. 20% korting op uurtarief bij juridische procedures (€ 100,- in plaats van € 125,- excl. BTW). Opstellen korte voorbeeldteksten voor e-mailberichten en onbeperkt gebruik van voorbeeldbrieven, overeenkomsten en formulieren uit de Documentenbibliotheek.

Voor meer informatie, zie de website bureaupasschier.nl

Paul Passchier

Bureau Passchier, Meesterlijk geregeld.