Bureau Veilig en Gezond zoekt panelleden

Bureau Veilig en Gezond in het bakkersbedrijf adviseert werkgevers en werknemers over arbeidsomstandigheden en duurzame inzetbaarheid. Om bredere input te verzamelen voor bestaand en nieuw beleid en om instrumenten te toetsen, zijn we op zoek naar een brede groep van vertegenwoordiging vanuit de sector. Daarvoor wordt een speciaal panel opgericht.

Doel van het panel 

Organiseren van werkgevers- en werknemersbetrokkenheid bij sectorbrede onderwerpen die gerelateerd zijn aan duurzame inzetbaarheid van werkenden in de bakkerijsector.

Doel van het panel is:

 • De gebruiker meer invloed geven.
 • Signalen op te pikken uit de sector als input voor beleid.
 • Inzet van (tijdelijke) werkgroepen die bijvoorbeeld updates van instrumenten begeleiden (bijvoorbeeld de RI&E).
 • Om mee te doen aan gebruikerstesten.
 • Om ideeën te toetsen.
 • Anders, bijvoorbeeld op vrijwillige basis meewerken aan artikelen.

Samenstelling

 • Het panel bestaat uit ongeveer 20 leden.
 • We streven naar een brede vertegenwoordiging met werkgevers en werknemers. Denk aan werknemers van de werkvloer, KAM-medewerkers, OR-leden, eigenaren van MKB en grote bedrijven, HRM managers, etc.
 • Het kan zijn dat sommige onderwerpen alleen voor delen van het panel relevant zijn en alleen zij benaderd hoeven te worden.

Frequentie/wijze van raadpleging van het panel

 • 1 à 2 x per jaar een speciale bijeenkomst op locatie (één dagdeel). 

Het programma bestaat uit een combinatie van inhoudelijke onderwerpen en een rondleiding.

 • Incidenteel beantwoorden van een vragenlijst (1 à 2 maal per jaar).
 • Verzoek om informatie per e-mail.
 • Op bepaalde specifieke onderwerpen meewerken aan werkgroepen (hiervoor worden leden van het panel apart gevraagd).

In de samenwerking met het Nederlands Bakkerij Centrum (NBC) en de Nationale Bakkerij Academie (NBA) ontstaan ook nieuwe initiatieven. Het is mogelijk dat het panel in de toekomst ook benaderd wordt over andere, voor de sector relevante, collectieve onderwerpen.

Heeft u vragen over een eventuele deelname aan dit panel, dan kunt u zich tot ondergetekende wenden.

Tineke Rens

t.rens@nbc.nl