CAO Bakkersbedrijf is Algemeen Verbindend verklaard

Op 30 april 2021 is aan de CAO voor het Bakkersbedrijf de AVV verklaring verleend. Dat betekent dat alle bakkerijen vallend onder de werkingssfeer van de CAO zich dienen te houden aan de bepalingen zoals deze in de CAO voor het Bakkersbedrijf zijn opgesteld. Deze CAO heeft een looptijd van 1 augustus 2020 tot en met 31 mei 2021.

Het artikel over het Sociaal Fonds  van het Bakkersbedrijf, waarin de 1% afdracht over de loonkosten wordt geregeld t.b.v. het SF Bakkersbedrijf, heeft AVV gekregen tot en met 31 juli 2025

Wim Kannegieter

w.kannegieter@nedverbak.nl