CBS introduceert nieuwe vragen over broodconsumptie in jaarlijkse Gezondheidsenquête

In de Gezondheidsenquête worden sinds 2014 vragen over voeding gesteld. In de jaren 2014 tot en met 2022 waren acht vragen in de enquête opgenomen om de consumptie van groente, fruit en vis te monitoren. Vanaf 2023 is het aantal voedingsonderwerpen uitgebreid, waaronder vragen over consumptie van soort brood, als indicator voor consumptie van graanvezels. Voeding is een belangrijk leefstijlaspect, waarover het CBS een completer beeld wil kunnen geven.

Het CBS heeft een paper gepubliceerd waar in staat hoe de nieuwe voedingsvragen tot stand zijn gekomen, welke uitgangspunten daarbij gebruikt zij, welke aspecten van voeding wel en niet zijn meegenomen, voor welke vragen wel en niet is gekozen en welke informatie op basis van deze vragen gepubliceerd gaat worden.

Meer informatie

Edith van Peij
kennis@nedverbak.nl