EC rapport over herkomstetikettering

De Europese Commissie (EC) publiceerde vorige week het onderzoeksrapport naar de (on)mogelijkheden omtrent herkomstetikettering van producten met maar één ingrediënt en ingrediënten die meer dan 50% van een levensmiddel uitmaken. In deze laatste categorie valt brood, waarbij het meel/bloemaandeel van 1 graansoort meer dan 50% bedraagt. Dit rapport was een vereiste onder artikel 26(5) van de Voedselinformatieverodening (1169/2011). Onderzocht is wat de gevolgen zijn van verplichte herkomstetikettering.

Het rapport concludeert dat een vrijwillige herkomstetikettering als beste oplossing wordt gezien om aan de verwachtingen van de consument te kunnen voldoen. De consument is geïnteresseerd in herkomst, maar wil niet betalen voor de extra informatie. Vrijwillige herkomstetikettering brengt geen grote negatieve effecten voor producten met zich mee, zoals hoge economische kosten en zeer complexe logistieke problemen.

Nynke Leonards
kennis@nedverbak.nl