Geen mensenhaar in brood

Download de Q&A met vragen over L-cysteïne

Reactie naar aanleiding berichtgeving Keuringsdienst van Waarde

In de uitzending van de Keuringsdienst van Waarde van donderdag 6 februari wordt geïnsinueerd dat er mensenhaar in brood verwerkt is. Zo verschenen er vanochtend diverse krantenberichten vooruitlopend op de uitzending. Het betreft hier het gebruik van L-cysteïne (E920) en de afkomst daarvan. De Keuringsdienst van Waarde zegt bewijs te hebben dat enkele Chinese fabrikanten verzwijgen dat het van mensenharen gemaakt is.

De afgelopen dagen is er meer informatie beschikbaar gekomen over de uitzending en heeft het NBC nauw contact gehouden met de NEBAFA. De NEBAFA heeft hierop direct zijn verantwoordelijkheid genomen. Naar aanleiding van persvragen aan het NBC is Cees Hack als woordvoerder aangesteld richting de landelijk pers.

De Nederlandse bakkerijen werken met grondstoffen van leveranciers die hoge standaarden hanteren op gebied van kwaliteit en voedselveiligheid. Deze leveranciers zijn georganiseerd in NEBAFA, de Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Bakkerijgrondstoffen.

Met regelmaat vindt er overleg plaats tussen brancheorganisaties van bakkerijen en de NEBAFA om te komen tot verdere optimalisatie in de bakkerijketen op gebied van voedselveiligheid en kwaliteit.

NEBAFA heeft laten weten dat inmiddels al hun leden L-cysteïne gebruikt van plantaardige oorsprong. Hierbij worden strikte kwaliteitsprocedures gevolgd. Onderdeel hiervan is dat deze fabrikanten voldoen aan hun wettelijke verplichtingen en expliciet aan hun leveranciers vragen om aan te tonen dat L-cysteïne niet van dierlijke oorsprong afkomstig is.

Wij hebben begrepen dat NEBAFA op dit moment opnieuw checkt of zijn leveranciers inderdaad voldoen aan alle afspraken de omtrent herkomst van grondstoffen. Wij wachten dit traject af, maar hebben er alle vertrouwen dat in het onwaarschijnlijke geval dat buitenlandse partijen zich niet aan afspraken hebben gehouden of mogelijk zelfs hebben gefraudeerd, er direct in samenwerking met de overheid maatregelen genomen zullen worden.

Op de website van het NBC kunnen bakkers de meest recente Q&A over dit onderwerp bekijken en downloaden. Het Voorlichtingsbureau Brood zal de consument voorzien van de juiste informatie via sociale media en de website brood.net.

In een interview op het NOS journaal van woensdagavond 5 februari 2104 geeft directeur Cees Hack van Bakkerijgrondstoffenleverancier Sonneveld B.V. en vice-voorzitter van de brancheorganisatie voor Bakkerijgrondstoffen NEBAFA (www.nebafa.nl) nadere uitleg over de feitelijke situatie. De reportage over het onderwerp loopt van 0:30 tot 2:30.