Gezocht: Marketeer voor Stuurgroep Brood.net

Het NBC beheert namens de bakkerijsector de communicatie over brood naar de consument. Hiervoor bestaat een succesvol lopend programma via Brood.Net. Doch er zijn nog meer dan voldoende uitdagingen. Daarvoor is hulp vanuit de bakkerijbranche nodig.

Binnen de bakkerijsector is inmiddels eenduidigheid over een op te zetten Stuurgroep Brood.net met daarin afgevaardigden van ALLE direct betrokken organisaties (NVB, NBOV, Nebafa). Deze stuurgroep zal in een regulier overleg bij elkaar komen, onder coördinatie van Frank Janssen en David de Bruijn (marketeers van het NBC). De insteek is dat vanuit elke organisatie er één vertegenwoordiger zitting neemt in de stuurgroep. De stuurgroep zelf bepaalt de frequentie van samenkomst. Idealiter zou dat eens per kwartaal moet gebeuren. In het begin vaker om in de materie te komen.

In deze stuurgroep wordt gekeken hoe effectief de consument te bereiken, zowel met de website als met inzet van sociale media. Met de stuurgroep kan het NBC het lopend programma goed tegen het licht houden en de lijnen naar de toekomst worden uitgezet. Verder uitbreidingsplannen liggen ook op het gebied van banket.

Het Brood.net programma is zeer effectief. De website bezoeken gaan naar 1 miljoen (!) op jaarbasis en met Facebook wordt met een miljoenenpubliek gecommuniceerd. Ook gebruiken de landelijke media Brood.net steeds meer als referentie.

Voor de vertegenwoordiging van de NVB in deze stuurgroep zijn wij op zoek naar een ervaren marketeer. Heb jij interesse om deze zetel in de stuurgroep namens de industriële bakkerijen in te vullen? Mail dan voor 15 juni jouw gegevens door naar ondergetekende (w.kannegieter@nedverbak.nl)

Wim Kannegieter