Presentatie NVB duurzaamheid in de graanketen

Tijdens de ALV is beloofd de presentatie over de pilot duurzaamheid in de graanketen met u te delen. De pilot, waaraan NVB deelnam, liep in Q3 en Q4 2016. Als resultaat zijn een aantal verbetermogelijkheden geformuleerd, zoals: inclusie duurzaamheidsaspecten in basiscertificering voor de teelt; implementatie van traceerbaarheidssysteem om oorsprong en transport bij te kunnen houden; en verminderen voedselverliezen.

Om acties in gang te kunnen zetten is activiteit van alle ketenpartners gewenst. Duidelijk is dat niet alle initiatieven die reeds genomen worden, bij alle schakels bekend zijn. Om die reden gaat NVB samen met de deelgenomen bakkerijen in gesprek met de maalderijsector, om met elkaar van gedachten te wisselen over het onderwerp ‘duurzaamheid in de graanketen’.

De vraag die hierbij voorligt is hoe kunnen we binnen de gemeenschappelijke keten stappen zetten tot meer transparantie, en kennis en informatie beschikbaar stellen over en voor de ketenpartners?

Nynke Leonards
kennis@nedverbak.nl