Gezondheidsraad evalueert herziene berekening Nutri-Score

De Gezondheidsraad heeft de herziene berekening van het voedselkeuzelogo Nutri-Score geëvalueerd. Het voedselkeuzelogo Nutri-Score kan volgens de raad een waardevolle aanvulling zijn op de bestaande voedingsvoorlichting. Dit geldt in het bijzonder voor mensen die met de huidige voorlichting moeilijk te bereiken zijn en die vaker een ongezond voedingspatroon hebben. Het logo heeft wel tekortkomingen die volgens de Gezondheidsraad voortvarend aangepakt zouden moeten worden.

Zo vindt de Gezondheidsraad het nieuwe algoritme nog niet goed genoeg. Het maakt beter zichtbaar welke producten een ongezondere samenstelling hebben (score C, D of E). Maar bij de groene scores (A en B) maakt Nutri-Score nog niet altijd genoeg onderscheid, bijvoorbeeld tussen witte en volkoren varianten van pasta en rijst. Het logo is niet perfect, maar de raad ziet voldoende mogelijkheden het verder te verbeteren. Essentieel is dat de tekortkomingen daadwerkelijk worden opgelost.

Verder vindt de Gezondheidsraad het noodzakelijk bij invoering van het logo te onderzoeken welk effect het heeft op het gedrag van consumenten en producenten om na te gaan in hoeverre het daadwerkelijk bijdraagt aan een gezonder voedingspatroon. 

Individuele voedingswetenschappers

Ondertussen zijn er individuele voedingswetenschappers die in een brief aan de staatssecretaris de oproep doen om nog te wachten met de invoering van Nutri-Score totdat de aanbevelingen van de Gezondheidsraad zijn opgevolgd. Het handelingsperspectief dat Nutri-Score biedt blijft verwarrend, zolang veel producten buiten de Schijf van Vijf onbedoeld een groene score krijgen en als ook veel producten binnen de Schijf een geel, oranje of rode score krijgen. Ook stellen de wetenschappers te wachten met invoering van Nutri-Score totdat het aansluit op de Nationale Aanpak Productverbetering.

Al met al blijft er op dit moment onzekerheid over (het moment van) de invoering van Nutri-Score in Nederland en wachten we op bericht van de staatssecretaris.

Bron: Persbericht Gezondheidsraad

Edith van Peij

kennis@nedverbak.nl