Heb jij de RI&E op orde?

Begin april ontvingen ruim 400.000 mkb-ondernemers een brief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de wettelijk verplichte Risico- Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). Een goed moment om na te gaan of de RI&E nog up-to-date is. Daarvoor kun je gebruik maken van verschillende hulpmiddelen.

Met de RI&E loop je op een gestructureerde manier alle veiligheids- en gezondheidsrisico’s in het bedrijf langs. Hoewel je je bedrijf natuurlijk goed kent, geven bakkers regelmatig aan toch bepaalde blinde vlekken te hebben. Daarom zijn er branche-RI&E-instrumenten beschikbaar. Hierin zijn de risico’s die in de bakkerij voorkomen al op een rijtje gezet. Voor industriële bakkerijen is er een goedgekeurd RI&E-instrument beschikbaar. Ambachtelijke bakkers kunnen gebruik maken van het oude RI&E-instrument dat nog beschikbaar is op de website van Steunpunt RI&E. Je kunt ook advies vragen van de Arbodienst.

Geen RI&E? Dan riskeer je een boete

De boetes voor het niet naleven van de Arbowet zijn in 2019 verhoogd en bovendien heeft de Arbeidsinspectie de bevoegdheid gekregen om bedrijven direct een boete te geven. Waar werkgevers voorheen vaak nog met een waarschuwing wegkwamen, wordt er nu vaak direct beboet. Ook bij rechtszaken is de rol van de RI&E van groot belang.

Robert Swensson

r.swensson@nbc.nl

Bureau Veilig en Gezond