IMVO-convenant stopt, voorbereidingen nieuwe wetgeving in volle gang

De FNLI heeft onlangs de resultaten van het op 30 juni afgeronde IMVO-convenant gepubliceerd. Met 13 deelnemers (van totaal 94) was de NVB weer goed vertegenwoordigd in de self assessment, dank voor jullie bijdrage! De eindevaluatie wordt na de zomer gepubliceerd en de betrokken partijen zijn nog in gesprek over een vervolg.

In de tussentijd zijn de voorbereidingen voor de aankomende IMVO wetgeving, waaronder de wetgeving ontbossingsvrije ketens en de wetgeving voor duurzaamheidsrapportage (CSRD) in volle gang. De overheid is nog bezig met de Nederlandse implementatie, wat betekent dat de hoofdlijnen bekend zijn, maar de precieze invulling nog niet. Meer details worden in de loop van 2023 verwacht.

In de tussentijd is het wel goed alvast de nodige voorbereidingen te treffen, want vrijwel alle bedrijven, ongeacht of ze direct onder de regelgeving vallen, zullen ermee te maken krijgen. Zo is het raadzaam om in gesprek met de klant en de leverancier de toeleveringsketens en de risicogrondstoffen in kaart te brengen. In gesprek met leveranciers kunnen de volgende vragen ondersteunen:

  1. Heeft de leverancier een IMVO-beleid?
  2. Kan de leverancier duiden waar producten specifiek vandaan komen?
  3. Welke inspanningen treft de leverancier om negatieve impact op mens en milieu te beperken, voorkomen of te compenseren?
  4. Koopt de leverancier producten onder duurzaamheidscertificering?

In gesprek met de klant is het van belang alvast na te gaan of en zo ja waarover zij verwachten te moeten gaan rapporteren (materiële onderwerpen) en welke gegevens ze daarvoor van jullie verwachten. 

Meer informatie vindt je o.a. op de website van de SER. Over de ontbossingswetgeving is het volgende de webinar van het IMVO-convenant aan te bevelen. Daarnaast geeft adviesbureau Schuttelaar & Partners een Due Diligence Summer Masterclass op 25 augustus, waarin concrete handvaten en handelingsperspectief voor bedrijven aan de orde komen.

Lotje van de Poll

kennis@nedverbak.nl