Informatieplicht Erkende maatregelenlijst Energiebesparing

Hierbij wil ik u informeren dat sinds gisteren de voorgenomen, geactualiseerde Erkende maatregelenlijst (EML) te vinden is op de website van RVO.

De daadwerkelijke publicatie in de Staatscourant zal binnen enkele weken plaatsvinden.

Het is niet de verwachting dat er wijzigingen gaan plaatsvinden aan de voorgenomen EML. Dit kan theoretisch echter wel nog het geval zijn.

Daarnaast wijzen wij u er graag op dat volgende week de voorlichtingscampagne van de Rijksoverheid voor de nieuwe ronde van de informatie- onderzoeksplicht van start gaat. Bedrijven en instellingen zullen via, onder andere, radio commercials en LinkedIn opgeroepen worden om uiterlijk 1 december van dit jaar hun rapportage in te dienen.

In de tweede helft van april 2023 zullen alle organisaties, die al eerder een rapportage ingediend hebben, per post en per e-mail een brief krijgen met dezelfde boodschap. Een kopie van die brief zullen we u tegen die tijd toesturen.

Dan zal ook het nieuwe informatieplicht rapportageformulier in eLoket van RVO beschikbaar zijn.

Graag wijs ik u nog op de RVO landingspagina waarop alle informatie over de geactualiseerde energiebesparingsplicht, en de daarbij horende rapportageverplichtingen, te vinden is.

Met vriendelijke groet,

Mede namens het ministerie van Economische Zaken en Klimaat,

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Frerik van de Pas

Frerik.vandepas@rvo.nl