Kleine stapjes, grootse resultaten

De pilot Bedrijfsontwikkelplan van Stichting Bakkracht wordt ook in 2023 gratis gecontinueerd. Het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf draagt zorg voor de kosten.

Lees onderstaand van wat het Borgesius Rotterdam heeft gebracht.

Liggen er voor jouw bakkerij(en) ook mooie mogelijkheden om de bakkerij op een hoger niveau te brengen? Als je hieraan mee wilt doen, meld de bakkerij dan aan bij Carla Zwierstra van Bakkracht.

Borgesius Rotterdam enthousiast over pilot Bedrijfsontwikkelplan.

In 2022 heeft de stichting Bakkracht de pilot Bedrijfsontwikkelplan aangeboden aan veertien ambachtelijke en industriële bakkerijen. Dit is een groot succes geworden en krijgt een vervolg. “Terecht”, vindt Hans van Scherpenzeel, bakkerijmanager bij Bakkerij Borgesius in Rotterdam. “Het is verbazingwekkend om te zien wat er binnen slechts enkele sessies op tafel komt.”

Hans van Scherpenzeel werkt al 32 jaar voor Bakkerij Borgesius, maar zit sinds 2020 op de locatie in Rotterdam: een productielocatie die in 2017 vanuit Bakkersland is overgenomen. Hier bakt hij met circa honderdvijftig FTE per week producten voor onder meer hun klant Albert Heijn. “Er lagen op deze locatie diverse uitdagingen, waar ik ondanks corona meteen mee aan de slag ben gegaan”, aldus Van Scherpenzeel. “Ik heb een meerjarenplan geschreven en 2022 stond voor mij in het teken van het verbouwen van de bakkerij en het ontwikkelen van de organisatie.”

Bedrijfsontwikkelplan

Wanneer het managementteam in maart 2022 inmiddels vanuit een bouwkeet zit te werken, komt de uitnodiging vanuit de stichting Bakkracht om deel te nemen aan de pilot Bedrijfsontwikkelplan later dat jaar. “Die uitnodiging kwam voor mij als geroepen en heb ik met beide handen aangegrepen. We hadden weliswaar niet eens meer een vergaderzaal, maar je moet toch dóór met het bedrijf. Daarom heb ik een team van operators en een paar teamleiders samengesteld om binnen de pilot van start te gaan: heel bewust zonder MT- of directieleden.”

Een Bedrijfsontwikkelplan vormt een concrete ondersteuning bij het gericht opleiden van medewerkers in het kader van duurzame inzetbaarheid.

Het plan geeft aan waar het bedrijf naar toe wil, maar brengt ook duidelijk in kaart welke kennis, vaardigheden en functies daarvoor nodig zijn. Bovendien wordt in beeld gebracht hoe medewerkers zich kunnen ontwikkelen, aansluitend bij de gestelde ontwikkeldoelen van het bedrijf en de eigen behoeftes. “WeCreate, een bureau dat organisaties helpt om grip te krijgen op verandering en projectleider van het Bedrijfsontwikkelplan in opdracht van de stichting Bakkracht, organiseerde met ons drie strategiesessies. In principe zijn deze sessies incompany, maar wij hebben ze bij de Food Innovation Academy (FIA) in Vlaardingen georganiseerd, omdat we middenin die verbouwing zaten. En dat was eigenlijk zo gek nog niet: de medewerkers namen letterlijk en figuurlijk even afstand van de werkzaamheden en de werkvloer”, aldus Van Scherpenzeel. “Uiteindelijk hebben ze drie sessies van vier uur bijgewoond en die zijn natuurlijk zo voorbij. Toch vond ik de uitkomsten verbazingwekkend.”

Strategiesessies

Samen met WeCreate hebben de medewerkers van Bakkerij Borgesius onder andere gekeken naar hun klant en zijn behoeftes. “Je probeert vast te leggen wat de strategie van de klant is en hoe wij daarbij kunnen aansluiten. Wat hebben wij dan voor mensen nodig en over welke vaardigheden moeten zij beschikken? Kijken wij naar Albert Heijn, dan weten we dat zij sterk inzetten op beter leven, beter eten en beter omgaan met de aarde. Dat hebben wij vertaald naar ons eigen bedrijf. Wat doen wij aan duurzaamheid? Wat kunnen wij beter doen op het gebied van verpakkingen of bijvoorbeeld uitval van machines? Wat voor soort monteurs hebben we daarvoor nodig? Als we met bijvoorbeeld meer Nederlandse tarwe en minder zout willen bakken, hebben we wellicht meer vakmanschap nodig. Hoe komen we daaraan? Welke mensen kunnen we trainen en op welke manier? Dat zijn allemaal vragen die uit zo’n Bedrijfsontwikkelplan naar voren komen. Ook hebben we kritisch gekeken naar onze eigen kernwaarden.”

In de praktijk

Van Scherpenzeel vraagt al bij aanvang van het Bedrijfsontwikkelplan om een mandaat van de directie om na afloop direct te kunnen doorpakken en eventuele uitkomsten concreet te kunnen maken. “Dat mandaat heb ik ook gekregen. En dat betekende onder andere dat we direct na afloop van het Bedrijfsontwikkelplan met diverse opleidingstrajecten van start zijn gegaan. Ik heb de missie om tachtig procent van mijn vaste medewerkers de training ‘Sterk in je werk’ te laten doorlopen, die wordt aangeboden door WeCreate. Medewerkers gaan in deze training aan de slag met de regie op hun eigen werk en kijken zowel naar zichzelf als naar de buitenwereld. Bovendien krijgen ze twee individuele coachingssessies aangeboden, wat heel waardevol is. Al hun gegevens gaan in een database en daar komen profielen uit, op basis waarvan we ons bedrijf optimaal kunnen inrichten. Alles draait om het in kaart brengen van wat voor mensen wij nodig hebben in de toekomst, wat voor mensen wij al in huis hebben en hoe wij deze reeds aanwezige mensen op het gewenste niveau kunnen brengen.”

Een jaar na het eindrapport van het Bedrijfsontwikkelplan heeft inmiddels meer dan de helft van de vaste medewerkers de training ‘Sterk in je werk’ gevolgd. Slechts één medewerker gaf aan hier niets voor te voelen. “En dat is ook OK”, aldus Van Scherpenzeel. “Ik neem ook mijn teamleiders mee in dit traject. Deze  training sluit wellicht niet helemaal aan bij hun niveau, maar zo heb ik wel alle neuzen dezelfde kant op staan. En het is een mooie aanloop naar de training leiderschap, die zij vanaf november gaan volgen.”

Intern en extern opleiden

Van Scherpenzeel ontdekte door deelname aan de pilot Bedrijfsontwikkelplan en zijn betrokkenheid bij FIA ook dat Borgesius helemaal geen bekende naam bleek te zijn rondom bedrijvengebied de Spaanse Polder. “Ik heb alle accreditaties in orde gemaakt en we zijn zes praktijkbegeleiders gaan opleiden. De eerste vier stagiaires zijn inmiddels vertrokken, de volgende acht staan alweer klaar. Je hoopt dat BOL-leerlingen verder vertellen dat wij een mooi bedrijf zijn en dat BBL-leerlingen wellicht aan de slag kunnen hier. Het straalt af op het hele bedrijf.”

En zo is Van Scherpenzeel volop aan de slag gegaan met allerlei opleidingen binnen en buiten het bedrijf. “Een aantal operators heeft een opleiding bij Foodbase gevolgd en met Lentiz hebben we een opleiding tot voedingsoperator in elkaar gezet, die hier in oktober gaat lopen. Ook gaan we intern van start met een voedselveiligheidstraining.” Uit het Bedrijfsontwikkelplan kwam bovendien de vraag naar ‘jobrotation’ naar voren. “Ook daarmee zijn we aan de slag gegaan. We pakken het eerst klein aan: medewerkers uit de productie lopen twee weken mee bij logistiek en vice versa. Wanneer zij elkaars werkzaamheden zien en elkaars belangen begrijpen, kom je samen tot veel betere planningen. We gaan nu echt voor korte trajecten met snel succes. Dat geeft iedereen in het bedrijf een goed gevoel. Ik wil graag nog eens met het MT verder sparren over de uitkomsten, bijvoorbeeld over het opstellen van onze kernwaarden. Maar voor nu ben ik al heel tevreden over wat we door deelname aan het Bedrijfsontwikkelplan binnen een jaar hebben bereikt! Ik doe op zich niets nieuws. Maar het zit nu in een beter jasje. Het Bedrijfsontwikkelpan geeft je een heel mooie kapstok om opleidings- en verbetertrajecten aan op te hangen.”

Carla Zwierstra

Stichting Bakkracht

Carla.zwierstra@bakkracht.nl