Koopkracht consument is duidelijk gestegen in 2014

Nederlandse consumenten hebben hun koopkracht in 2014 met anderhalf procent zien stijgen. Dat blijkt uit cijfers die het CBS maandag heeft gepubliceerd.

De koopkracht van werknemers steeg met 2,7 procent het meeste. Die verbetering kwam onder meer voort uit een verlaging van de pensioenpremies. Vooral ambtenaren profiteerden hiervan en gingen er 3,7 procent op vooruit. De koopkracht van zelfstandigen verbeterde met 0,3 procent nauwelijks. De spreiding is onder deze consumentengroep groot, aldus het statistiekenbureau. Terwijl bij een kwart van de zelfstandigen de koopkracht met ten minste dertien procent daalde, steeg deze bij een even grote groep met bijna veertien procent of meer.
Nadat uitkeringsontvangers er vier jaar op achteruit waren gegaan, zagen zij hun koopkracht vorig jaar ook stijgen. Van de uitkeringsontvangers gingen de bijstandsontvangers er met 1,8 procent het meest op vooruit. Bij gepensioneerden was de stijging met gemiddeld 0,4 procent gering. Van de gepensioneerden leed 44 procent een koopkrachtverlies. Dat is aanmerkelijk minder dan tussen 2010 en 2013, toen dat voor zeventig tot tachtig procent van de gepensioneerden gold.

Door het relatief grote aandeel gepensioneerden in de bevolking werd de koopkrachtgroei van de lagere inkomens gedrukt. Consumenten met de hoogste inkomens gingen er het meeste op vooruit. Dat heeft te maken met de relatief sterke vertegenwoordiging van werknemers onder deze inkomensgroepen.