Maatregelen arbeidsmarkt

Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vandaag de lang verwachte brief met de uitwerking van ons eerdere SER MLT-advies voor de arbeidsmarkt naar de Tweede Kamer gestuurd. Ter informatie vindt je in de bijlage ons eigen persbericht hierover en een factsheet met alle maatregelen op een rij. Naar het nieuwsbericht meer evenwicht op de arbeidsmarkt.  

Het is in juni twee jaar geleden dat we ons gezamenlijke SER-advies uitbrachten. Het kabinet heeft de uitwerking van die voorstellen opgenomen in het coalitieakkoord en in juni vorig jaar is door het kabinet een eerste slag gemaakt met de hoofdlijnenbrief van de minister van SZW. 

Sindsdien is hard gewerkt om bij alle maatregelen de puntjes op de i zetten, zodat nu het wetgevingstraject kan worden opgestart. Het is een omvangrijk, integraal en samenhangend pakket, waarbij van belang is dat de verschillende maatregelen ook zoveel mogelijk tegelijkertijd worden ingevoerd. 

Als werkgevers kunnen we tevreden zijn met dit pakket, dat heel dicht bij het eerdere SER-advies is gebleven. We geloven dat we hiermee bijdragen aan een beter werkende arbeidsmarkt, met maatregelen die goed in balans zijn: meer (inkomens)zekerheid voor werknemers, meer wendbaarheid voor werkgevers, meer duidelijkheid voor met name kleinere bedrijven bij de loondoorbetaling bij ziekte.  

Bepaalde maatregelen, zoals de crisisregeling personeelsbehoud, worden de komende tijd nader uitgewerkt in overleg met sociale partners. Daarbij zullen we uiteraard ook de leden betrekken.

Met vriendelijke groet,

Ingrid Thijssen

VNONCW