MBO en de industriële bakkerij

Mbo-opleidingen

Wanneer er over mbo-opleidingen voor de bakkerij wordt gesproken, wordt er al snel gedacht aan de opleidingen brood en banket op het ROC. Voor de industriële bakkerijen is er echter minder directe aansluiting met deze opleidingen. De mbo-opleidingen voor de voedingsindustrie die op de AOC’s worden gegeven passen beter bij de industriële bakkerijen. Focus ligt hier op proces, technologie, automatisering en kwaliteit. Als een industriële bakkerij dus jonge medewerkers aan wil trekken is het dus goed om juist met AOC’s contact te zoeken en niet met ROC’s. AOC’s zijn meer ingericht op procestechniek.

De meest relevante mbo-opleidingen zijn:

  • Medewerker Voeding & Technologie – niveau 2            
  • Vakbekwaam medewerker Voeding & technologie – niveau 3
  • Vakexpert Voeding & technologie – niveau 4
  • Vakexpert voeding & kwaliteit – niveau 4

Mbo-certificaten

Een mbo-certificaat is het bewijs dat een medewerker met succes een deel van een mbo-opleiding heeft afgerond. Met een mbo-certificaat kunnen werkenden snel en vraaggericht om of bijscholen. Ook voor zij instromers kan een mbo-certificaat een oplossing zijn om snel, maar met de juiste kennis, aan het werk te kunnen.

Voordeel van een mbo-certificaat boven een training is dat deelnemers een door OCW erkend certificaat ontvangen. Daarnaast kunnen deelnemers het mbo-certificaat aanvullen met de rest van de mbo-opleiding voor een mbo-diploma. Het civiele effect binnen, maar zeker buiten de branche, van een mbo-certificaat is doorgaans groter dan dit van een branche training.

Voor de industriële bakkerij zijn er inmiddels 4 mbo-certificaten:

  • Voedselveiligheid in de productieketen – basis niveau 2
  • Voedselveiligheid in de productieketen – verdieping niveau 3
  • Uitvoeren voedselproductie – niveau 2
  • Beheersen voedselproductie – niveau 3

Scholen die opleidingen aanbieden en certificaten kunnen uitvoeren zijn:

Deze scholen hebben niet alleen diverse locaties in Nederland, maar hebben ook de mogelijkheid om in company opleidingen te verzorgen. Daarnaast kunnen zij maatwerk trajecten aanbieden en is het mogelijk om in samenwerking onderzoeksopdrachten uit te laten voeren.

Carla Zwierstra
Carla.zwierstra@bakkracht.nl