MKB intervisies over IMVO-risicomanagement

Het uitvoeren van IMVO-risicomanagement volgens de OESO-richtlijnen is voor veel MKB-bedrijven een uitdaging. Om praktische IMVO-vragen te bespreken is een IMVO MKB-intervisiegroep in het leven geroepen, waarin voedingsmiddelenproducenten (FNLI-leden) en specerijenhandelaren (KNSV-leden) van soortgelijke bedrijfsgrootte met elkaar in gesprek gaan. Het doel is laagdrempelige uitwisseling tussen MKB-bedrijven over het toepassen van IMVO. Bedrijven dragen zelf vraagstukken aan. Zo is tijdens de laatste bijeenkomst gesproken over interne communicatie over IMVO. Waar nodig wordt gezocht naar externe sprekers voor toelichting op specifieke onderwerpen. Je kunt je voor de MKB-intervisie aanmelden bij Anneloes Hodes van FNLI.

Edith van Peij

kennis@nedverbak.nl