Nieuw Infoblad 64 Borging voedselveiligheid in de levensmiddelenketen

De NVWA heeft een gewijzigde versie van Infoblad 64 gepubliceerd. In dit infoblad zijn richtlijnen opgesteld hoe levensmiddelenbedrijven om zouden kunnen gaan met de beheersing van gevaren verbonden aan grondstoffen.

Voor de beheersing van gevaren in de grondstoffen accepteert de NVWA een aantal controlemogelijkheden. De wijziging zit in de vierde mogelijkheid ‘de leverancier is gecertificeerd door een op www.ketenborging.nl geaccepteerd privaat kwaliteitssysteem’. In dit kader worden voedselveiligheidscertificaten met een algemene scope/toepassingsgebied, die geaccepteerd zijn op www.ketenborging.nl ook als voldoende beschouwd door NVWA op voorwaarde dat de borging voor alle grondstoffen is beoordeeld tijdens de audit en beschreven in het auditrapport. Vaak wordt echter een steekproef van de grondstoffen in de audit meegenomen. Voor beoordeling van voedselveiligheid volstaat dat, maar niet voor de borging op beheersing van gevaren in grondstoffen.

In de Riskplaza audit+ is de borging van alle grondstoffen van een levernacier meegenomen, maar Riskplaza is nog niet geaccepteerd op ketenborging.nl. Riskplaza is in het eindstadium gekomen van de acceptatieprocedure voor Ketenborging.nl. De NVWA heeft het Riskplaza systeem en de implementatie ervan beoordeeld en komt tot de conclusie dat het geheel voldoet. Het Riskplaza schema is door de RvA geaccepteerd wat de weg vrijmaakt voor accreditatie van de certificerende instellingen. Tot die tijd blijft de huidige overgangsregeling van kracht en is Riskplaza door de NVWA geaccepteerd in het kader van infoblad 64.

De wijziging van het infoblad 64 kan vragen oproepen. In principe is er niets veranderd. De nieuwe bewoording zou opheldering moeten geven.

Edith van Peij
kennis@nedverbak.nl